Zbornica računovodskih servisov

Zbornica računovodskih servisov

SKRBIMO ZA UGLED IN KAKOVOST DEJAVNOSTI IZVAJALCEV RAČUNOVODSKIH STORITEV


Zbornica računovodskih servisov (ZRS), ki deluje v okviru GZS,  združuje skoraj 500 družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov ter so v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti 2008 razvrščeni pod šifro dejavnosti 69.200. 

ZRS s svojim delovanjem skrbi za ugled računovodske dejavnosti in zastopa ter ščiti interese svojih članov, tako na strokovnem kot tudi na poslovnem področju. 
ZRS redno sodeluje z organizacijami in institucijami, katerih delovanje vpliva na poslovanje računovodskih servisov.

ZRS se financira iz članarin, projektov in tržnih virov. 

Pomen računovodskih servisov v širšem gospodarskem prostoru, predvsem pa na področju malega gospodarstva, je izredno velik. Računovodski servisi so že v zgodnjem obdobju svojega razvoja zaznali potrebo po združevanju in jo začeli leta 1996 uresničevati z zahtevo po samostojnem združenju znotraj Gospodarske zbornice Slovenije. 3.12.1996 so ustanovili Sekcijo podjetij računovodskih, knjigovodskih, revizijskih in davčno svetovalnih storitev - SRKRD. Sekcija se je leta 1998 preoblikovala v samostojno Združenje računovodskih servisov, ki se je s 1.1.2009 preimenovalo v Zbornico računovodskih servisov (ZRS).