Zbornica računovodskih servisov

Spodbujanje povezovanja članov ZRS


Za člane ZRS je posebnega pomena, da so pravočasno seznanjeni z vsebino novih predpisov ter z njihovimi spremembami, predvsem na področju računovodstva, davkov, delovne in statusne zakonodaje. 
Hkrati računovodski servisi cenijo dogodke v obliki druženja, ker so praviloma manjši poslovni subjekti.

Izobraževanje, mreženje ter druženje članov ZRS in njihovih zaposlenih poteka preko dogodkov ZRS: