Zbornica računovodskih servisov

Izbor Naj računovodski servis

V letu 2008 je bil v okviru projekta promocija ZRS prvič razpisan izbor Naj računovodski servis v Sloveniji.

PROJEKT JE TRENUTNO ZAMRZNJEN.

 

S tem dogodkom želi ZRS med podjetji in v širši poslovni javnosti širiti zavedanje o pomenu kakovostnega računovodskega servisa. V Sloveniji se večina podjetij še vedno ne zaveda, da vsak računovodski servis ni zanesljiv in varen.

Računovodskih servisov, ki ustrezajo definiciji »dobrega in zaupanja vrednega« računovodskega servisa je veliko več, kot se jih prijavi na izbor.
Namen izbora ni tekmovanje, ampak skupna promocija računovodske dejavnosti. Izbor koristi tako podjetjem kot računovodskim servisom.

Na izboru lahko sodelujejo le člani ZRS.

Izbor je od leta 2010 zasnovan drugače kot prvi dve leti, z namenom, da bi vzpodbudili zanimanje kar največjega števila servisov. Strokovna komisija izbira med tremi kategorijami računovodskih servisov: mali, srednji in veliki.

Za potrebe promocije izbora je postavljena ločena spletna stran http://najrs.gzs.si/.

Izbor Naj računovodski servis je zaščitena blagovna znamka GZS-ZRS.