Zbornica računovodskih servisov

Analiza sodne prakse relevantne za izvajalce računovodskih storitev


Analizo je po naročilu ZRS pripravila družba Jerman&Bajuk davki, pravo, računovodstvo in svetovanje, d.o.o. v juliju 2019.

Analiza vsebuje opravljen pregleda sodne prakse slovenskih sodišč s področja gospodarskih sporov in kazenskih zadev v katerih je kot stranka postopka nastopal računovodski servis. 

Pregled sodne prakse je zajel 91 sodb in sklepov s področja civilnih in gospodarskih sporov ter 203 sodbe s področja kazenskih zadev, skupno 294 sodb in sklepov vseh štirih (Ljubljana, Maribor, Celje in Koper) višjih sodišč (civilnega, gospodarskega in kazenskega oddelka) in Vrhovnega sodišča RS (civilnega, gospodarskega in kazenskega oddelka). 

Posebej so izpostavljene tiste sodbe, ki se vsebinsko nanašajo na izvrševanje računovodskih storitev ali pa so z njim povezane in zato zanimive za izvajalce računovodskih storitev. 
Podan je tudi komentar, ki opozori na zaključke, ki jih je mogoče izluščiti iz posamezne zadeve.

Analizo sodne prakse si lahko preberete tukaj

 

Dostop so zaprtih strani je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.