Zbornica računovodskih servisov

Certificiran strokovnjak za obračun plač

Pridobite znanje, ki ga potrebujete, da postanete dober strokovnjak za obračun plač. 

 

Program je zanimiv za vas, če:
- želite postati strokovnjak za obračun plač;
- želite poglobiti svoje strokovno znanje;
- želite razumeti, kako in na kakšen način se plače in druge osebne prejemke obračuna.

Program je nastal na pobudo ZRS in v sodelovanju z računovodji, ki se vsakodnevno srečujejo z izzivi obračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov.

Za izvedbo izobraževalnega programa bodo na VŠR- Visoki šoli za računovodstvo in finance poskrbeli predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami na področju obračunavanja plač in drugih prihodkov delavcev.

Od leta 2021 podeljenih 54 certifikatov.

 

S šesto izvedbo začnemo v sredo, 19. septembra 2024!

Število mest je omejeno!

Ker bo delo intenzivno in v praksi, bomo oblikovali manjše skupine. Zato pohitite s prijavami!

Program je namenjen usposabljanju udeležencev za samostojno opravljanje del, ki so povezana z obračunavanjem stroškov dela redno zaposlenih in pogodbenih sodelavcev, ne glede na njihov status.

Udeleženci bodo v okviru izobraževanja pridobili znanja na področju:
- najpomembnejših internih aktov, ki so vezani na zaposlene;
- obračuna plač in drugih dohodkov zaposlenih in drugih prejemkov fizičnih oseb, z vsemi posebnostmi, ki se pri tem lahko pojavljajo;
- oddaja obrazcev na ustrezne portale evidentiranja stroškov dela v poslovne knjige.

Poudarek pri usposabljanju je na praktičnem znanju pri obračunu plač. Udeleženci se bodo naučili tehnike obračuna stroškov dela, na način, da bodo znali sami, v svojem informacijskem programu, nastaviti ustrezne parametre za pravilen izračun stroškov dela in honorarjev.
Prav tako je pri pravno formalnem področju najpomembnejši praktični vidik njegove uporabe za namene obračunavanja stroškov dela in honorarjev.

Zakaj se pridružiti programu:
- praktični primeri
- predavatelji iz prakse
- predavanja so posneta in s tem je možen študij od doma
- znanje se preverja s končnim izpitom

Člani Zbornice računovodskih servisov (ZRS) imajo 10 % popust na kotizacijo.

Predavanja bodo potekala v terminu:

19. september - 14. november 2024

1. izpitni rok: 15. oktober 2024

 

Več informacij na VŠR - Visoka šola za računovodstvo in finance:  

- o programu (2 predmeta, 7 srečanj)
- vpisni pogoji (najmanj srednješolsko izobrazbo, zaželena pa je visokošolska izobrazba. Izkušnje s področja obračuna plač niso potrebne, razen za kandidate s srednješolsko izobrazbo se zahteva pet let delovnih izkušenj na pod)
- certifikat (udeleženci, po uspešno opravljenem preizkusu znanja, pridobijo naziv: Preizkušen strokovnjak za obračun plač)
- kotizacija (1.200,00 EUR + DDV)
- PRIJAVA na VŠR
- kontaktne informacije

https://www.vsr.si/certificirani-programi/certificiran-strokovanjak-za-obracun-plac/

 


Izjava direktorja računovodskega servisa Be.ef.es d.o.o. g. Nevena Škrokova, ki je na izobraževanje poslal svoje zaposlene


Izjava direktorice Visoke šole za računovodstvo mag. Darinke Kamenšek


Izjave udeleženk programa iz podjetja Sova d.o.o.


Izjava predavateljice ga. Ksenije Prosen