Zbornica računovodskih servisov

Gradivo s posveta AJPES: predstavitev storitev, 17.11.2010


Na posvetu so se udeleženci seznanili s storitvami AJPES:

  • mag. Romana Logar: Uvodni nagovor in predstavitev AJPES
  • Marko Juršič: Kako se zavarovati pred plačilno nedisciplino z bonitetno oceno slovenskih podjetij AJPES S.BON s spletno storitvijo eS.BON
  • mag. Marjan Širaj in Marjan Babič: Kako z večstranskim pobotanjem medsebojnih obveznosti poslovnih subjektov z ePOBOT AJPES zmanjšati zadolženosti v državi
  • mag. Teja Batagelj: Kako izboljšati varnost poslovanja s spletnimi storitvami Registra transakcijskih računov (eRTR), Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (eRZPP)
  • Mitja Kopina: Kako preveriti tuje poslovne partnerje s podatki Poslovnega registra Slovenije (ePRS) in mreže Evropskih poslovnih registrov (eEBR)

Predstavitve so dostopne na zaprtih straneh ZRS tukaj

 Dostop so zaprtih strani je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.


Avtor: Zbornica računovodskih servisov