Zbornica računovodskih servisov

Informacija po Posvetu ZRS s FURS: Aktualnosti na področju eDavkov in eVročanja

 

Na posvetu ZRS s FURS dne,  23. 9. 2019 so bila izpostavljena nekatera vprašanja nekaterih članov ZRS, vezana na računovodsko področje, na katera nam je FURS posredoval kratka pojasnila:

1. V zvezi z eRačuni so člani izpostavili:
• vprašanje zelo poznega pošiljanja eRačunov s strani FURS, saj jih pošilja šele okrog 18. v mesecu, čeprav sami veliko prej oddajo OPSV za svoje kliente.

FURS pojasnjuje, da je bilo v začetnem obdobju pošiljanja eRačunov res nekoliko pozno izvedeno, kar je bila predvsem posledica temeljitega nadzora procesa v začetni fazi vzpostavitve sistema. V zadnjih mesecih se eRačuni pošiljajo tekoče, praviloma naslednji dan po prejemu OPSV s strani zavezancev oz. naslednji dan po poteku roka za spremembo predizpolnjenega OPSV, če OPSV v eDavke za zavezanca odloži FURS (se pravi 16. v mesecu).

• zapletenost sistema registracije na eRačun, kar odvrača zavezance od tega, da bi se vključili med prejemnike eRačunov.
Registracije je enostavna, saj zavezanec prijavo (naročilo) na prejem e-računa odda v svoji spletni banki kot v vseh drugih primerih e-računov, ki jih prejema od ostalih izdajateljev. Vse potrebne informacije in splošni pogoji so objavljeni na spletnem portalu FURS in v priloženi infografiki. Prijavo je potrebno oddati samo enkrat. Prednosti, ki jih zavezanec pridobi s plačevanjem svojih prispevkov za socialno varnost na podlagi eRačuna so zmanjšanje stroškov plačilnega prometa, zmanjšanje tveganja zamud pri plačevanju in tveganja napačnega plačevanja prispevkov iz naslova plač.


2. Izpostavljen je bil problem pridobivanja potrdil o plačanih davkih s strani pooblaščenih računovodskih servisov, saj se v takem primeru na potrdilo v glavi najprej zapiše naslov pooblaščenega servisa oziroma osebe, ki je kot pooblaščenec v imenu pooblastitelja (davčnega zavezanca) vložila zahtevo za pridobitev potrdila.

Navedba naslova pooblaščenca na potrdilu je bila potrebna v pogojih ročne izdaje potrdil iz povsem praktičnih razlogov – naslovnik. Na vašo pobudo smo že pripravili zahtevo za spremembo izhodne korespondence na eDavkih na način, da se na potrdilih, ki jih kot pooblaščenci pridobivate za svoje komitente po sistemu eVročanja, v glavi ne bo več izpisal naslov pooblaščenca, pač pa zavezanca, na katerega se potrdilo nanaša.

 

Gradivo s posveta

Gradivo s posveta je dostopno tukaj.