Zbornica računovodskih servisov

FURS: Problematika, ki se pojavlja v zvezi z vlogami za dodelitev ID za DDV


16. 6. 2017 je potekal posvet ZRS s FURS: Problematika, ki se pojavlja v zvezi z vlogami za dodelitev ID za DDV. 

Namen posveta je predstaviti delovanje Kompetenčnega centra ID za DDV v Finančnem uradu Nova Gorica. 

Vsebina posveta:

  • Vzpostavitev KC za ID za DDV: razlogi za ustanovitev, pristojnosti KC (razmejitev z drugimi KC – cestni prevozi, mini eVEM)
  • Način in rok za vložitev zahtevka za ID
  • Zahtevek za izdajo ID za slovenske davčne zavezance (DDV-P2): izpolnitev vloge, dokazila v zvezi z navedbami v vlogi
  • Zahtevek za izdajo ID za tuje davčne zavezance (DDV-P3): izpolnitev vloge, dokazila ter obvezne priloge 
  • Dokazovanje, da zavezanec opravlja obdavčljivo dejavnost na ozemlju Slovenije 
  • Rok za izdajo ID številke s strani FURS ter možne odločitve davčnega organa (odobritev, zavrnitev, zahteva po zavarovanju) 

Na koncu je bil tudi čas za vprašanja udeležencev.

Udeleženci so bili z vsebino in izvedbo posveta zadovoljni. Všeč jim je bila aktualna tema, primeri iz prakse in diskusija ter da je predavateljica preko teorije zelo dobro obrazložila vprašanja.

Gradivo s posveta je dostopno le članom ZRS po prijavi v obrazcu na strani desno spodaj.