Zbornica računovodskih servisov

Gradivo s posveta ZRS: Kako banke gledajo na vaše bilance in zakaj je FRP pomemben, 12. 11. 2019

 

Namen posveta z dne 12. 11. 2019 

je bil podrobneje predstaviti pogled bank na finančna razkritja poslovanja podjetja, kaj banka s temi podatki naredi in kaj banki posamezni podatki povedo.
Razumevanje tega bo pripomoglo k strokovnejšemu svetovanju računovodij svojim strankam – podjetnikom glede višine zadolženosti, obresti, ročnosti kreditov in zmožnosti obročnega odplačevanja, kakor tudi pravilnejše priprave podatkov za banke, kot tudi za podjetnike.

Standard FRP - Finančna razkritja poslovanja je eden pomembnejših projektov, ki ga na Zbornici računovodskih servisov razvijamo od leta 2015 naprej. Ta napoveduje digitalno transformacijo procesov, ki potekajo v podjetjih, pri izvajalcih računovodskih storitev in v bankah. Namen standarda FRP je uporaba enotnih obrazcev in datotek za komunikacijo med banko oz. hranilnico, komitenti bank in izvajalci računovodskih storitev (IRS) v okviru kreditnega procesa (npr. pri reševanju vlog za odobritev kredita, limitov na poslovnem računu, ipd., tekom monitoringa/spremljave poslovanja komitenta s strani bank idr.).
Struktura standarda FRP je narejena na osnovi AJPES bilance. Banka s tem dobi več podatkov in več pojasnil, kar ji bistveno pripomore k hitrejšemu odločanju in obveščanju podjetnika.

Gradivo s posveta

Gradivo s posveta je dostopno tukaj.