Zbornica računovodskih servisov

Posvet ZRS: Preprečevanje pranja denarja - spremembe zakona in aktualna vprašanja, 

25. 10. 2022


 

Zbornica računovodskih servisov je v torek, 25. oktobra 2022 za člane ZRS organizirala brezplačni posvet
Preprečevanje pranja denarja  - spremembe zakona in aktualna vprašanja

Namen posveta:

5. 4. 2022 je bil v Uradnem listu št. 48/2022 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Nov zakon je prinesel nekaj poenostavitev in nekaj novih opredelitev pojmov, ki so pomembne tudi za dejavnost računovodskih servisov in davčnih svetovalcev.

Namen posveta je predstaviti najpomembnejše spremembe in dopolnitve ZPPDFT-2, predvsem pa tiste spremenjene določbe, ki se nanašajo na obveznosti računovodskih servisov in davčnih svetovalcev.

Dogodek se je snemal, do posnetka in gradiva pa lahko člani ZRS s svojim geslom dostopate tukaj >>

Posnetek bo na voljo le 2 meseca, do 25. 12. 2022!

Vsebina posveta

 • obveznosti, ki jih imajo po ZPPDFT-2 računovodski servisi in davčni svetovalci – kratka osvežitev/pregled vseh obveznosti RS in DS
 • pregled vseh pravilnikov in drugih aktov, izdanih na podlagi ZPPDFT-2 ter tistih, ki so še v veljavi na podlagi starega ZPPDFT-1.
 • spremembe zakona:
  - spremembe ZPPDFT-2, ki ne vplivajo bistveno na dejavnost računovodskih servisov
  - pomembne spremembe za RS in DS:
             - novi pojmi, ki jih prinaša nov zakon
             - spremembe v zvezi z obveznostjo pregleda stranke
             - spremembe v zvezi z ugotavljanjem dejanskega lastnika poslovnega subjekta
             - spremembe glede politično izpostavljenih oseb
             - potrebne spremembe notranjih aktov zavezanca – računovodskega servisa
 • spremenjene kazni za neupoštevanje zakonskih določb

Predavateljica:

 

Maja Bohorič Radeje davčna svetovalka v podjetju Svilar – Bohorič & partnerji d.o.o. , poglobljeno pa se ukvarja tudi z zakonodajo na področju preprečevanja pranja denarja. Vodila je delovno skupino ZRS za pripravo Smernic za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost računovodskih storitev in storitev davčnega svetovanja ter sodelovala pri pripravi pripomb in predlogov ob sprejemanju sprememb zakonodaje s področja PPDFT.

 

Dostop do posnetka in prezentacij na zaprtih straneh je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom. 


Avtor: Zbornica računovodskih servisov