Zbornica računovodskih servisov

Posvet ZRS: Preprečevanje pranja denarja - spremembe zakona in aktualna vprašanja, 

25. 9. 2020


 

Zbornica računovodskih servisov je v petek, 25. septembra 2020 za člane ZRS organizirala brezplačen posvet
Preprečevanje pranja denarja  - spremembe zakona in aktualna vprašanja

Namen posveta:
26. 6. 2020 je bil v Uradnem listu št. 91/2020 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B), ki je začel veljati 11. 7. 2020.
Namen posveta je predstaviti spremembe in dopolnitve  ZPPDFT-1B, zlasti v delu, ki se nanaša na obveznosti računovodskih servisov. Na kratko bomo predstavili tudi manjše spremembe (ZPPDFT-1A)  iz meseca decembra 2019.

 

Dogodek se je snemal, do posnetka in gradiva pa lahko člani ZRS s svojim geslom dostopate tukaj >>


Vsebina posveta

 • obveznosti, ki jih imajo po ZPPDFT-1 računovodski servisi – kratka osvežitev/pregled vseh obveznosti RS
 • pregled vseh pravilnikov in drugih aktov, izdanih na podlagi ZPPDFT-
 • spremembe zakona:
  • kaj smo zahtevali na ZRS – pregled najpomembnejših predlogov in pripomb
  • spremembe ZPPDFT-1A (manjše spremembe, ki ne vplivajo bistveno na dejavnost računovodskih servisov
  • spremembe ZPPDFT-1B:
   • novi pojmi, ki jih prinaša novela zakona
   • nova opredelitev zavezancev v dejavnostih, sorodnih računovodskim storitvam
   • zavezanci, ki poslujejo z lastnimi ali najetimi nepremičninami
   • zavezanci v zvezi z umetniškimi deli
   • nove pristojnosti/naloge Urada
   • spremembe v zvezi z obveznostjo pregleda stranke
   • spremembe v zvezi z ugotavljanjem dejanskega lastnika poslovnega subjekta
   • spremembe glede registra dejanskih lastnikov
   • obveznosti, kadar gre za zapletene in neobičajne transakcije
   • upravljanje s tveganji glede politično izpostavljenih oseb in stranke iz tveganih držav
   • potrebne spremembe notranjih aktov zavezanca – računovodskega servisa
 • kazni za neupoštevanje zakonskih določb
 • dokumentacija, ki jo je največkrat pregledoval nadzorni organ – inšpekcija UPPD
 • pristojnosti davčne službe glede izvajanja UPPD – primer iz prakse
 • aktualna vprašanja


Predavateljica:

 

Maja Bohorič Radeje davčna svetovalka v podjetju Svilar – Bohorič & partnerji d.o.o. , poglobljeno pa se ukvarja tudi z zakonodajo na področju preprečevanja pranja denarja. Vodila je delovno skupino ZRS za pripravo Smernic za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost računovodskih storitev in storitev davčnega svetovanja ter sodelovala pri pripravi pripomb in predlogov ob sprejemanju sprememb zakonodaje s področja PPDFT.

 


Dostop do posnetka in prezentacij na zaprtih straneh je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom. 


Avtor: Zbornica računovodskih servisov