Zbornica računovodskih servisov

Posvet ZRS: Prodaja podjetja in vloga računovodje, Ljubljana, 19.6.2020


 

Zbornica računovodskih servisov je v petek, 19. junija 2020 za člane ZRS organizirala brezplačen posvet
Prodaja podjetja in vloga računovodje

Namen posveta:
je bil podrobneje predstaviti prodajo podjetja, tako s transakcijskega, kot tudi s pravnega vidika.

Prodaja podjetja je kompleksna transakcija, ki se v mnogo pogledih razlikuje od ostalih prodajnih postopkov, zahteva namreč multidisciplinarna znanja, nestrokovno vodena prodaja podjetja pa je pogosto ne le neuspešna, lahko celo ogrozi obstoječe poslovanje podjetja!

 

Na posvetu smo postopek in zakonitosti prodaje podjetja obravnavali v kontekstu manjših, zasebnih podjetij, pogledali smo kakšno podjetje je sploh primerno za prodajo, kako oceniti vrednost zasebnega podjetja, kdo so lahko kupci takšnih podjetij, kakšne so tipične strukture prodaje podjetja, kako je običajno sestavljena kupoprodajna pogodba, podrobneje pa smo obravnavali tudi nekatere posebnosti pri prodaji zasebnih podjetij.

 

Računovodja je pogosto podjetnikov najtesnejši zaupnik in ponavadi eden izmed ključnih deležnikov pri takšnih transakcijah, tako na strani prodajalca, kot tudi na strani kupca, kar še posebej velja pri transakcijah z manjšimi podjetji. Zato je prav, da računovodja pozna odgovore na osnovna vprašanja, ko pogovor s podjetnikom nanese na prodajo podjetja.

 

Dogodek se je snemal, do posnetka in gradiva pa lahko člani ZRS s svojim geslom dostopate tukaj >>


Vsebina posveta
Transakcijski vidiki prodaje podjetja:
Kakšno podjetje je primerno za prodajo?
Kaj vse lahko vpliva na vrednost podjetja?
Kakšne so posebnosti pri prodaji manjših, zasebnih podjetij?
Kdo so lahko kupci takšnih podjetij in kje jih najdemo?
Kako poteka skrbni pregled in kakšna je vloga računovodje?

Pravni vidiki prodaje podjetja:
Osnovne oblike prenosa lastništva podjetja
Omejitve pri prenosu lastništva podjetja
Predpogodbeni dokumenti
Pravni skrbni pregled podjetja
Pogodba o prenosu lastništva podjetja


Predavatelja
Tomo Senekovič je idejni vodja in ustanovitelj portala BorzaPosla.si. Tomo pri prodaji zasebnih podjetij deluje kot svetovalec in posrednik, dnevno se srečuje z izzivi podjetnikov, ki razmišljajo o prodaji svojega posla in na drugi strani s prevzemniki – tako posamezniki, ki prvič vstopajo v podjetništvo, kot tudi obstoječimi podjetniki, ki si želijo širitve obstoječega poslovanja. Na temo prodaje podjetja predava in svetuje članom Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije, sodeluje pa tudi pri razpisu “Vavčer za prenos lastništva podjetij” Slovenskega podjetniškega sklada, v sodelovanju z javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva SPIRIT.

Slavko Štepec se kot odvetnik že od leta 1992 ukvarja s pravnim svetovanjem pri prodaji in nakupih podjetij, skupnih vlaganjih ter korporacijskim in gospodarskim pravom. V svoji dosedanji praksi je svetoval številnim strankam pri prodaji ali nakupu podjetij doma in v tujini. Svojim strankam prav tako zagotavlja celovito pravno svetovanje na vseh področjih dela podjetnikov oz. gospodarskih družb - upravljanje gospodarskih družb, urejanje razmerij in reševanje sporov med družbeniki, statusna preoblikovanja, sklepanje gospodarskih pogodb, reševanje gospodarskih sporov in podobno.

Izjavi predavateljevDostop do posnetka in prezentacij na zaprtih straneh je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.
 


Avtor: Zbornica računovodskih servisov