Zbornica računovodskih servisov

Varnost poslovanja z bankami


maj 2013


Spletno komuniciranje pri vsakdanji rabi ponuja številne prednosti in priložnosti. Istočasno je zelo pomembno, da se zavedate možnosti zlorab in poznate nevarnosti, ki prežijo na vas pri e-poslovanju. V bankah se zavedaj tveganj, ki jih prinašajo sodobne tehnologije, zato skrbijo za visoko stopnjo varnosti pri elektronskih komunikacijah s komitenti. Le tako se preprečujejo oz. zmanjšujejo možnosti zlorab, katerih posledica bi bila nastanek škode za stranko ali banko.

Gradivo s posveta ZRS na temo varnosti poslovanja z bankami, maj 2013

Dostop so zaprtih strani je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.


Avtor: Zbornica računovodskih servisov