Zbornica računovodskih servisov

Varstvo osebnih podatkov


maj 2010


Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007–UPB1; ZVOP-1) ureja sistemski zakon na področju varstva osebnih podatkov.

Računovodski servisi morate kot upravljavci osebnih podatkov poznati kako se podatki obdelujejo, posredujejo, hranijo in zavarujejo.

Kršitve določb ZVOP se kaznuje z globo:

  • od 4.170 € pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik
  • od 830 € odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika
  • od 200 € posameznik

Gradivo s posveta ZRS o varstvu osebnih podatkov, maj 2010

Dostop so zaprtih strani je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.


Avtor: Zbornica računovodskih servisov