Zbornica računovodskih servisov

Varstvo osebnih podatkov - maj 2010


marec 2018

8. 3. 2018 je potekal posvet ZRS  na temo varstva osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov. 

Namen posveta je bil predstaviti varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov in kako jo implementirati.

Vsebina posveta: pravni vidik prilagoditve na GDPR

 • pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov,
 • osebna privolitev po novem,
 • kdaj se GDPR ne uporablja,
 • eksteritorialnost uporabe GDPR,
 • osnovna načela obdelave osebnih podatkov, kaj je novega in kaj ostaja nespremenjeno,
 • kdo mora imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov in kakšne so njene naloge,
 • kako urediti pogodbo o pogodbeni obdelavi med naročnikom in računovodskim servisom,
 • pravica do pozabe in izbris posameznika iz baz računovodskih servisov,

Na koncu je bil tudi čas za vprašanja udeležencev.

Udeleženci so bili z vsebino in izvedbo posveta zadovoljni. Všeč jim je bila aktualna tema, primeri iz prakse in diskusija ter da sta predavatelj in predavateljica zelo dobro obrazložila vprašanja.

 

Gradivo s posveta je dostopno le članom ZRS po prijavi v obrazcu na strani desno spodaj.

Koristne povezave:

Gradivo s posveta ZRS o varstvu osebnih podatkov, marec 2018

maj 2010


Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007–UPB1; ZVOP-1) ureja sistemski zakon na področju varstva osebnih podatkov.

Računovodski servisi morate kot upravljavci osebnih podatkov poznati kako se podatki obdelujejo, posredujejo, hranijo in zavarujejo.

Kršitve določb ZVOP se kaznuje z globo:

 • od 4.170 € pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik
 • od 830 € odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika
 • od 200 € posameznik

Gradivo s posveta ZRS o varstvu osebnih podatkov, maj 2010

Dostop so zaprtih strani je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.


Avtor: Zbornica računovodskih servisov