Zbornica računovodskih servisov

Gradivo s posveta ZRS: Zavarovanje poklicne in splošne odgovornosti

Posvet je bil izveden 12. 5. 2016 v Ljubljani.


Zbornica računovodskih servisov je v januarju 2010 za člane ZRS sklenila Krovno pogodbo za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov ZRS z Zavarovalnico Triglav, d.d. in Zavarovalnico Maribor d.d. na področju zavarovanja splošne in poklicne odgovornosti.

Glede na to, da so se v tem času že izoblikovale določene izkušnje in praksa, so bili na posvetu predstavljeni nekateri najpomembnejši vidiki zavarovanja odgovornosti tako v fazi sklepanja kot trajanja zavarovalne pogodbe in osvežene prednosti zavarovalnega programa.

Gradivo s posveta je dostopno le članom ZRS po prijavi na zaprte strani spodaj desno.