Zbornica računovodskih servisov

Gradivo s posveta ZRS na temo eRačunov


Ljubljana, 8.5.2014


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) prinaša novost, da bodo s 1.1.2015 morali proračunski uporabniki prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (v nadaljevanju eRačuni). To pomeni, da bodo morale pravne in fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati proračunskim uporabnikom e-račune.

UJP zato v sodelovanju z Nacionalnim forumom za e-račune, ki ga skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije tudi vodi, v letu 2014 organizira posvete za proračunske uporabnike, sodeluje na posvetih za izdajatelje e-računov ter nudi vso potrebno pomoč in informacije za pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom.

Na posvetu je bilo predstavljeno stanje na področju eRačuna v Sloveniji, aktivnosti v javnem sektorju, zakonske zahteve pri uporabi eRačunov ter dodatno procese pri izdaji, izmenjavi in obdelavi sprejetih eRačunov.

Vsebina:

Več gradiv in informacij je na voljo na spletni strani SLOVENSKI eRAČUN