Zbornica računovodskih servisov

Prejete prijave študentov za prakso/delo v računovodskih servisih

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) med drugim skrbi tudi za promocijo računovodskega poklica med mladimi. Zato smo med skoraj 500 člani ZRS (izvajalci računovodskih storitev) izvedli anketo, ki je pokazala, da bi večina članov sprejela študenta ekonomske/računovodske smeri na prakso oz. študentsko delo v računovodski servis.
Dobrodošli tudi študentje Fakultete za upravo.

Zato je ZRS pričela z zbiranjem prijav študentov za prakso/delo v računovodskih servisih.

Podrobnejši rezultati opravljene e-ankete:
  • 75 % članov ZRS bi sprejelo študenta ekonomske/računovodske smeri na prakso oz. študentsko delo v računovodski servis v letu 2022.
  • 38 % članov ZRS zanima štipendiranje študenta ekonomske/računovodske smeri.
Študent s prakso pridobi:
  • Možnost preizkusa teoretičnega znanja, ki si ga pridobil tekom študija, v praksi.
  • Možnost direktnega stika s potencialnimi bodočimi delodajalci.
  • Lažji vstop v trg dela po opravljeni praksi oz. študentskem delu.

Člani ZRS imate možnost vpogleda v zbrane podatke na zaprtih spletnih straneh ZRS in lahko študente kontaktirate sami.
Podatke študentov bomo v bazi hranili 6 mesecev.

Podatki so dostopni članom ZRS s prijavo na zaprte spletne strani TUKAJ >>