Zbornica računovodskih servisov

Koledar z opomniki za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil za leto 2023
JANUAR 2023
10.01.2023
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - december 2022 (oktober - december 2022)
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - december 2022 (oktober - december 2022)
15.01 2023
 • SURS: Intrastat poročilo
15.01.2023
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje) 
20.01.2023
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za december 2022 + Obračun DDV za december 2022
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
31.01.2023
 • FURS: Obračun DDV za december 2022 (oktober - december 2022), če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za december 2022 (oktober - december 2022)
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • AJPES: Četrtletno poročanje (ČPPS) - IV. četrtletje 2022
 • Obvestilo oz. povzetek obračuna izplačanih dohodkov v letu 2022
 • FURS: Obračun pavšalnega nadomestila DDV za leto 2022
 • FURS: Predložitev seznama neplačanih računov po plačani realizaciji za leto 2022
FEBRUAR 2023

10.02.2023
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - januar 2023
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - januar 2023
15.02.2023
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
20.02.2023
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za januar 2023 + Obračun DDV za januar 2023
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
 • AJPES: Statistika finančnih računov za IV. četrtletje 2022
28.02.2023
 • FURS: Obračun DDV za januar 2023, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • Plačilo DDV za januar 2023
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • FURS: Napoved dohodnine od dobička od vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
 • FURS: Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (fizične osebe)
MAREC 2023
10.03.2023
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - februar 2023
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - februar 2023
15.03.2023
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
20.03.2023
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za februar 2023 + Obračun DDV za februar 2023
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
31.03.2023
 • FURS: Obračun DDV za februar 2023, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za februar 2023
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • FURS: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 
 • FURS: Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
 • AJPES: Letno poročilo za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, društva, zadruge in politične stranke
 • AJPES: Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov
APRIL 2023
11.04.2023
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - marec 2023 (januar - marec 2023)
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - marec 2022 (januar - marec 2023)
15.04.2023
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
17.04.2023  FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
20.04.2023
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za marec 2023 + Obračun DDV za marec 2023
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (letno poročilo SN za 2022)
28.04.2023
 • FURS: Obračun DDV za marec 2023 (januar - marec 2023), če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za marec 2023 (januar-marec 2023)
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
MAJ 2023
10.05.2023
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - april 2023
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - april 2023
 • AJPES: Statistika finančnih računov - I. četrtletje 2023
15.05.2023
 • SURS: Intrastat poročilo
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
22.05.2023
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za april 2023 + Obračun DDV za april 2023
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike 
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
31.05.2023
 • FURS: Obračun DDV za april 2023, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za april 2023
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
JUNIJ 2023
12.06.2023
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - maj 2023
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - maj 2023
15.06.2023
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
20.06.2023
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za maj 2023 + Obračun DDV za maj 2023
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
30.06.2022
 • FURS: Obračun DDV za maj 2023, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za maj 202
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/MZadnji dan za plačilo regresa za letni dopust po ZDR-1, razen če KP določa drugače za nelikvidna podjetja
JULIJ 2023
10.07.2023
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnost - junij 2023 (april - junij 2023)
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - junij 2023 (april - junij 2023)
15.07.2023
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
17.07.2023
20.07. 2023
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za junij 2023 + Obračun DDV za junij 2023
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
31.07.2023
 • FURS: Obračun DDV za junij 2023 (april - junij 2023), če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za junij 2023 (april - junij 2023)
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • AJPES: Četrtletno poročanje - II. četrtletje 2022
AVGUST 2023
10.08.2023
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - julij 2023
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - julij 2023
 • AJPES: Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2023
15.08.2023
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
16.08.2023
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
21.08.2023
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za julij 2023 + Obračun DDV za julij 2023
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
31.08.2023
 • FURS: Obračun DDV za julij 2023, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za julij 2023
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • AJPES: Letno poročilo za gospodarske družbe, zavezane k reviziji in konsolidirano letno poročilo
SEPTEMBER 2023
11.09.2023
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - avgust 2023
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - avgust 2023
15.09.2023
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
20.09.2023
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za avgust 2023 + Obračun DDV za avgust 2023
 • SURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
29.09.2023
 • FURS: Obračun DDV za avgust 2023, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za avgust 2023
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
OKTOBER 2023
10.10.2023
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - september 2022 (julij - september 2022)
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - september 2022 (julij - september 2022)
14.10.2022
15.10.2022
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
17.10.2022
20.10.2022
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za september 2022 + Obračun DDV za september 2022
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
28.10 2022
 • FURS: Obračun DDV za september 2022 (julij - september 2022), če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za september 2022 (julij-september 2022)
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
31.10.2022
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • AJPES: Četrtletno poročanje - III. četrtletje 2022
NOVEMBER 2022
02.11 2022
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
10.11.2022
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - oktober 2022
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - oktober 2022
 • AJPES: Statistika finančnih računov - III. četrtletje 2022
15.11.2022
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
21.11.2022
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za oktober 2022 + Obračun DDV za oktober 2022
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
30.11.2022
 • FURS: Obračun DDV za oktober 2022, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za oktober 2022
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
DECEMBER 2022
12.12.2022
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - november 2022
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - november 2022
15.12.2022
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
20.12.2022
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za november 2022 + Obračun DDV za november 2022
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
30.12.2022
 • FURS: Obračun DDV za november 2022, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za november 2022
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • FURS: obvestilo o spremembi izbranega sistema vodenja poslovnih knjig za zasebnike
31.12.2022 

 •  FURS: Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2020
 • FURS: Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov

 • lock

  Zaklenjena vsebina

  Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz registriranim uporabnikom.

  Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je da dnu te strani).