Zbornica računovodskih servisov

Koledar z opomniki za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil za leto 2024JANUAR 2024
15.01 2024
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in družbenike
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje) 
22.01.2024
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - december 2023 (oktober - december 2023)
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - december 2023 (oktober - december 2023)
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za december 2023 + Obračun DDV za december 2023
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
31.01.2024
 • FURS: Obračun DDV za december 2023 (oktober - december 2023), če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za december 2023 (oktober - december 2023)
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Četrtletno poročanje (ČPPS) - IV. četrtletje 2023
 • Obvestilo oz. povzetek obračuna izplačanih dohodkov v letu 2023
 • FURS: Obračun pavšalnega nadomestila DDV za leto 2023
 • FURS: Predložitev seznama neplačanih računov po plačani realizaciji za leto 2023
FEBRUAR 2024  
05.02.2024
 • FURS: Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2023
 • FURS: Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov
15.02.2024
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
20.02.2024
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - januar 2024
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb  - januar 2024
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za januar 2024 + Obračun DDV za januar 2024
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
 • AJPES: Statistika finančnih računov za IV. četrtletje 2023
28.02.2024 
 • FURS: Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov
 • FURS: Napoved dohodnine od dobička od vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
 • FURS: Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (fizične osebe)
 
29.02.2024
 • FURS: Obračun DDV za januar 2024, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • Plačilo DDV za januar 2024
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
MAREC 2024
15.03.2024
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
20.03.2024
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - februar 2024
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - februar 2024
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za februar 2024 + Obračun DDV za februar 2024
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
29.03.2024
 • FURS: Obračun DDV za februar 2024, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za februar 2024
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
APRIL 2024
02.04.2023
 • FURS: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb     
 • FURS: Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
 • AJPES: Letno poročilo za gospodarske družbe, samostojne podjetnike,  društva, zadruge in politične stranke
15.04.2024
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
22.04.2024
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - marec 2024 (januar - marec 2024)
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb  - marec 2024 (januar - marec 2024)
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za marec 2024 + Obračun DDV za marec 2024
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (letno poročilo SN za 2023)
30.04.2024
 • FURS: Obračun DDV za marec 2024 (januar - marec 2024), če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za marec 2024 (januar-marec 2024)
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Četrtletno poročanje - I. četrtletje 2024
 • AJPES: premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna
MAJ 2024
10.05.2024
 • AJPES: Statistika finančnih računov - I. četrtletje 2024
15.05.2024
 • SURS: Intrastat poročilo
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
20.05.2024
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - april 2024
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb  - april 2024
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za april 2024 + Obračun DDV za april 2024
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike 
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
31.05.2024
 • FURS: Obračun DDV za april 2024, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za april 2024
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
JUNIJ 2024
14.06.2024
 • SURS: Intrastat poročilO
15.06.2024
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
 
17.06. 2024
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
20.06.2024 FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - maj 2024
FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - maj 2024
FURS: Rekapitulacijsko poročilo za maj 2024 + Obračun DDV za maj 2024
FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
28.06.2024
 • FURS: Obračun DDV za maj 2024, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za maj 2024
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
     
JULIJ 2024
01.07.2024
 • Zadnji dan za plačilo regresa za letni dopust po ZDR-1, razen če KP določa drugače za nelikvidna podjetja
15.07.2024
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in družbenike
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
 
22.07. 2024
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - junij 2024 (april - junij 2024)
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb  - junij 2024 (april - junij 2024)
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za junij 2024 + Obračun DDV za junij 2024
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
31.07.2024
 • FURS: Obračun DDV za junij 2024 (april - junij 2024), če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za junij 2024 (april - junij 2024)
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Četrtletno poročanje - II. četrtletje 2024
AVGUST 2024
10.08.2024
 • AJPES: Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2024
14.08.2024
 • SURS: Intrastat poročilo
15.08.2024 
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
 
16.08.2024
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
20.08.2024
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - julij 2024
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb  - julij 2024
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za julij 2024 + Obračun DDV za julij 2024
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
30.08.2024
 • FURS: Obračun DDV za julij 2024, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za julij 2024
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
31.08.2024 
 • AJPES: Letno poročilo za gospodarske družbe, zavezane k reviziji in konsolidirano letno poročilo
 
SEPTEMBER 2024
14.09.2024
 • SURS: Intrastat poročilo
15.09.2024
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
 
16.09.2024
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
20.09.2024
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - avgust 2024
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb  - avgust 2024
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za avgust 2024 + Obračun DDV za avgust 2024
 • SURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
30.09.2024
 • FURS: Obračun DDV za avgust 2024, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za avgust 2024
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
OKTOBER 2024
15.10.2024
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
 
21.10.2024
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - september 2024 (julij - september 2024)
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb  - september 2024 (julij - september 2024)
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za september 2024 + Obračun DDV za september 2024
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
30.10 2024
 • FURS: Obračun DDV za september 2024 (julij - september 2024), če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za september 2024 (julij-september 2024)
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
31.10.2024
 • AJPES: Četrtletno poročanje - III. četrtletje 2024
NOVEMBER 2024
10.11.2024
 • AJPES: Statistika finančnih računov - III. četrtletje 2024
15.11.2024
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
20.11.2024
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - oktober 2024
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb  - oktober 2024
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za oktober 2024 + Obračun DDV za oktober 2024
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
29.11.2024
 • FURS: Obračun DDV za oktober 2024, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za oktober 2024
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve, k se ne vštevajo v davčno osnovo
DECEMBER 2024
13.12.2024
 • SURS: Intrastat poročilo
15.12.2024
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
16.12.2024 
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 
20.12.2024
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - november 2024
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - november 2024
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za november 2024 + Obračun DDV za november 2024
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
31.12.2024
 • FURS: Obračun DDV za november 2024, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za november 2024
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 

 

 •  FURS: Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2020
 • FURS: Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov

lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz registriranim uporabnikom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je da dnu te strani).