Zbornica računovodskih servisov

Koledar z opomniki za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil za leto 2020

Elektronski koledar lahko uvozite v vaše koledarje v sisteme Google, iOS oz. Mac in Outlook. Navodila za uvoz in datoteka so na voljo tukaj

 

JANUAR 2020
10.1.2020
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnost - december 2019 (oktober - december 2019)
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - december 2019 (oktober - december 2019)
15.1.2020
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
 • FURS: Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja
20.1.2020
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za december 2019 + Obračun DDV za december 2019
31.1.2020
 • FURS: Obračun DDV za december 2019 (oktober - december 2019), če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za december 2019 (oktober - december 2019)
 • FURS: Obračun pavšalnega nadomestila DDV za leto 2019 Obvestilo oz. povzetek obračuna izplačanih dohodkov v letu 2019
 • FURS: dostava podatkov za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov
 • FURS: dostava podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • AJPES: Četrtletno poročanje - IV. četrtletje 2019
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • FURS: Predložitev seznama izdanih in prejetih ter neplačanih računov po plačani realizaciji za leto 2019
FEBRUAR 2020
5.2.2020
 • FURS: Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2019
10.2.2020
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnost - januar 2020
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - januar 2020
14.2.2020
 • SURS: Intrastat poročilo
15.2.2020
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
17.2.2020
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
20.2.2020
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za januar 2020 + Obračun DDV za januar 2020
 • APES: Statistika finančnih računov za IV. četrtletje 2019
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
28.2.2020
 • FURS: Obračun DDV za januar 2020, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za januar 2020
 • FURS: Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev, od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih inštrumentov, obresti na denarne depozite …
 • AJPES: Letno poročilo za pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije
 • AJPES: Poročila o prostovoljstvu: pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M 
 • FURS: Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (fizične osebe)
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
MAREC 2020
10.3.2020
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnost - februar 2020
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - februar 2020
13.3.2020
 • SURS: Intrastat poročilo
15.3.2020
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
16.3.2020
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
20.3.2020
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za februar 2020 + Obračun DDV za februar 2020
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
30.3.2020
 • AJPES: Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov
31.3.2020
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • FURS: Obračun DDV za februar 2020, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za februar 2020
 • AJPES: Letno poročilo za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, društva, zadruge in politične stranke
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
 • FURS: Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
 • FURS: Napoved za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Poročila o prostovoljstvu: društva 
APRIL 2020
10.4.2020
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnost - marec 2020 (januar - marec 2020)
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - marec 2020 (januar - marec 2020) poročilo
15.4.2020
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
20.4.2020
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za marec 2020 + Obračun DDV za marec 2020
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (letno poročilo SN za 2018)
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
30.4.2020
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • FURS: Obračun DDV za marec 2020 (januar - marec 2020), če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za marec 2020 (januar-marec 2020)
 • AJPES: Četrtletno poročanje - I. četrtletje 2020
 • AJPES: premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
MAJ 2020
4.5.2020
 • FURS: Doplačilo davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019
 • FURS: Doplačilo dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2019
10.5.2020
 • AJPES: Statistika finančnih računov - I. četrtletje 2020
11.5.2020
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - april 2020
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - april 2020
15.5.2020
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
20.5.2020
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za april 2020 + Obračun DDV za april 2020
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
29.5.2020
 • FURS: Obračun DDV za april 2020, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za april 2020
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 31.5.2020
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
JUNIJ 2020
1.6.2020
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

10.6.2020
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - maj 2020
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - maj 2020
15.6.2020
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
 • SURS: Intrastat poročilo
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
22.6.2020
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za maj 2020 + Obračun DDV za maj 2020
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
30.6.2020
 • FURS: Obračun DDV za maj 2019, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za maj 2020
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • FURS: Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Skupnosti, za 2020
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
JULIJ 2020
1.7.2020
 • Zadnji dan za plačilo regresa za letni dopust po ZDR-1, razen če KP določa drugače za nelikvidna podjetja
10.7.2020
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnost - junij 2020 (april - junij 2020)
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - junij 2020 (april - junij 2020)
15.7.2020
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
20.7. 2020
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za junij 2020 + Obračun DDV za junij 2020
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
31.7.2020
 • FURS: Obračun DDV za junij 2020 (april - junij 2020), če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za junij 2020 (april - junij 2020)
 • AJPES: Četrtletno poročanje - II. četrtletje 2020
 • FURS: Napoved za odmero dohodnine, če informativni izračun ni bil vročen
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
AVGUST 2020
10.8.2020
 • AJPES: Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2020
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnost - julij 2020
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - julij 2020
14.8.2020
 • SURS: Intrastat poročilo
15.8.2020
 • Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
17.8.2020
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
20.8.2020
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za julij 2020 + Obračun DDV za julij 2020
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
31.8.2020
 • FURS: Obračun DDV za julij 2020, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za julij 2020
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Letno poročilo za gospodarske družbe, zavezane k reviziji in konsolidirano letno poročilo
SEPTEMBER 2020
10.9.2020
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - avgust 2020
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - avgust 2020
15.9.2020
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
 • SURS: Intrastat poročilo
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
21.9.2020
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za avgust 2020 + Obračun DDV za avgust 2020
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
30.9.2020
 • FURS: Obračun DDV za avgust 2020, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • FURS: Plačilo DDV za avgust 2020
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • FURS: zadnji dan za oddajo zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici EU za leto 2019
OKTOBER 2020
12.10.2020
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnost - september 2020 (julij - september 2020)
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - september 2020 (julij - september 2020)
15.10.2020
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
 • SURS: Intrastat poročilo
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
20.10.2020
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za september 2020 + Obračun DDV za september 2020
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
30.10 2020
 • FURS: Obračun DDV za september 2020 (julij - september 2020), če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za september 2020 (julij-september 2020)
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
31.10.2020
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • AJPES: Četrtletno poročanje - III. četrtletje 2020
NOVEMBER 2020
2.11 2020
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
10.11.2020
 • AJPES: Statistika finančnih računov - III. četrtletje 2020
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - oktober 2020
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - oktober 2020
13.11.2020
 • SURS: Intrastat poročilo

15.11.2020
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
 16.11.2020
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
20.11.2020
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za oktober 2020 + Obračun DDV za oktober 2020
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
29.11.2020
 • FURS: Obračun DDV za oktober 2020, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za oktober 2020
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki s ene vštevajo v davčno osnovo
DECEMBER 2020
10.12.2020
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnost - november 2020
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - november 2020
15.12.2020
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
 • SURS: Intrastat poročilo
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
21.12.2020
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za november 2020 + Obračun DDV za november 2020
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
31.12.2020
 • FURS: obvestilo o spremembi izbranega sistema vodenja poslovnih knjig za zasebnike
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • FURS: Obračun DDV za november 2020, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za november 2020
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz registriranim uporabnikom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je da dnu te strani).