Zbornica računovodskih servisov

Pregled aktualnih ukrepov za omilitev posledic epidemije #PKP7

Skladno z določbami PKP6 smo morali do 31.12.2020 oddati izjavo za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov, istočasno pa se je sprejemal že PKP7, ki je spremenil pogoje za upravičenost do teh sredstev. V kolikor so za vas določbe PKP7 bolj ugodne, lahko to uveljavljate s popravkom izjave ali pa oddajo prve izjave na podlagi sprememb PKP7. Kaj morate storiti in do kdaj?

  1. Če želite uveljaviti pomoč na  podlagi upada dejanskih prihodkov in na podlagi števila zaposlenih na dan oddaje vloge, potem že vložene izjave NE POPRAVLJAJTE in NE VLAGAJNE NOVE izjave. Najvišja dovoljena pomoč se bo iz 1.000 eur na zaposlenega avtomatično povečala na 2.000 eur na zaposlenega.
  2. Če želite uveljavljati pomoč na podlagi povprečnega števila zaposlenih v obdobju od 1.12.2019 do 30.11.2020, potem vložite POPRAVEK izjave (izjave ne stornirajte!).
  3. Če želite uveljavljati pomoč na podlagi upada prihodkov izračunanega glede na povprečne prihodke od prodaje na podlagi povprečnega števila zaposlenih ali na podlagi stanja osnovnih sredstev, brez zemljišč, potem vložite POPRAVEK izjave (izjave ne stornirajte!).
  4. Če po PKP6 niste bili upravičeni do pomoči, izpolnjujete pa pogoje po PKP7, potem vložite NOVO IZJAVO.

Spremembe, ki jih je prinesel PKP7 so predstavljene v priloženi tabeli.

 

Dostop do zaprtih strani je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.