Zbornica računovodskih servisov

Pregled aktualnih ukrepov za omilitev posledic epidemije #PKP9


Pregled interventnih ukrepov je pripravila Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih problemov pri GZS-Zbornici računovodskih servisov, na podlagi Zakona o dodatnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki velja od 14. 7. 2021.


UKREPI ZA GOSPODARSTVO - na področju turizma

  • UKREP 1: Pomoč za financiranje REGRESA ZA LETNI DOPUST
  • UKREP 2: Pomoč v obliki delnega povračila stroškov ORGANIZACIJE SREČANJ IN DOGODKOV
  • UKREP 3: Pomoč v obliki denarnih povračil FILMSKI IN AVDIOVIZUALNI INDUSTRIJI

Ukrepi za gospodarstvo so predstavljeni v priloženi tabeli.

UKREPI ZA DELODAJALCE

  • UKREP 1: Povračilo nadomestila plače za SKRAJŠAN DELOVNI ČAS
  • UKREP 2: Pomoč za financiranje REGRESA ZA LETNI DOPUST za leto 2021

Ukrepi za delodajalce so predstavljeni v priloženi tabeli.

Dostop do zaprtih strani je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.