Zbornica računovodskih servisov

Poziv Agencije za javni nadzor nad revidiranjem glede neustreznega oglaševanja nekaterih računovodskih servisov

Strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija) je pri nekaterih računovodskih servisih zaznal problematiko oglaševanja storitev s področja opravljanja revidiranja (oziroma revidiranju podobnih storitev), ki jih računovodski servisi ne morejo oziroma ne smejo opravljati, saj za to nimajo ustreznega dovoljenja Agencije za opravljanje storitev revidiranja1.

Skladno s 5. členom Zakona o revidiranju (v nadaljevanju: ZRev-2)2 lahko namreč storitve revidiranja opravlja samo revizijska družba, to je gospodarska družba s sedežem v RS, ki ima za opravljanje storitev revidiranja dovoljenje Agencije. Navedeno oglaševanje ni ustrezno, saj morebitne naročnike spravlja v zmoto glede tega, kakšne storitve računovodski servisi lahko nudijo in imajo zanje ustrezna znanja, izkušnje, sposobnosti in dovoljenja.

Na podlagi ugotovljenih kršitev lahko Agencija izdaja tudi odredbe po 84.b členu ZRev-2, kar pa ima za naslovnike neposredne finančne posledice, lahko pa pripelje tudi do likvidacije pravne osebe (84.c člen ZRev-2).

Hkrati opozarjamo, da se opravljanje storitev revidiranja, za katere družba nima dovoljenja Agencije, skladno s 166a. členom ZRev-2 obravnava kot prekršek, za katerega je predvidena globa od 5.000 do 50.000 EUR.

Prav tako skladno z 58. členom ZRev-2 ni dovoljeno, da je v sodni register vpisana firma, ki vsebuje besedo "revizija" ali izpeljanke iz te besede, če gospodarska družba nima dovoljenja Agencije za opravljanje storitev revidiranja.