Zbornica računovodskih servisov

Informiranje članov ZRS o zakonodaji z računovodskega in davčnega področja


ZRS si je zastavila nalogo, da vzpostavi ustrezno informiranje svojih članov na področju računovodskih in davčnih predpisov ter drugih predpisov, ki so neposredno povezani z delovanjem oziroma poslovanjem njenih članov – računovodskih servisov, npr. delovna zakonodaja...

Za delo računovodskih servisov, ki v pretežni meri opravljajo za svoje naročnike storitve vodenja poslovnih knjig (kar vključuje tudi pripravo letnih poročil in davčnih obračunov) pa tudi nekatere druge storitve (obračun plač, priprava obrazcev za prijavljanje in odjavljanje delavcev v zavarovanje, vodenje plačilnega prometa…) je zelo pomembno, da so zaposleni v računovodskih servisih tekoče informirani o spremembah zakonodaje, prav tako pa je pomembno tudi, da so seznanjeni z zakonodajo v pripravi, torej s predlogi zakonov in drugih predpisov.

Sistem obveščanja članov ZRS v zvezi z navedenimi področji je vzpostavljeno na zaprtih spletnih straneh ZRS od meseca junija 2009 dalje.

Zakonodajne novosti s področja računovodstva za vas pripravlja