Zbornica računovodskih servisov

Obračun računovodskih storitev

 

Na Zbornico računovodskih servisov se računovodje večkrat obrnete z vprašanjem glede računovodske tarife oziroma navodil, kako zaračunavati računovodske storitve.

V zvezi s tem bi radi pojasnili, da računovodska tarifa, kot smo jo poznali do leta 2008, ne obstaja več. Razlog je v dejstvu, da Javna agencija RS za varstvo konkurence prepoveduje kakršnekoli dogovore v zvezi s cenami storitev računovodskih servisov. Agencija zelo pozorno izvaja nadzor nad uporabo določb Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, spremlja in analizira razmere na trgu, vodi postopke in izdaja odločbe v skladu z zakonom.

Zato se je v časih, kot so sedaj, še enkrat več pokazalo, kako pomembno je, da ima izvajalec računovodskih storitev oblikovan lasten cenik in s svojim naročnikom sklenjeno/podpisano pogodbo.

Ker v Zbornici računovodskih servisov ne moremo v vašem imenu pripraviti cenika in podpisati pogodbe, smo se odločili, da vam pri tem pomagamo s prenovljenim vzorcem tipske pogodbe.

Tako želimo okrepiti pomoč svojim članom pri pripravi pogodbe glede na probleme, ki so se pokazali v praksi in tudi na tak način prispevati k dvigu kvalitete sklenjenih pogodb, zniževanju poslovnih tveganj in posledično k zadovoljstvu naročnikov z računovodskimi storitvami.

Nova tipska pogodba je sestavljena iz dveh delov, in sicer tipske pogodbe ter splošnih pogojev poslovanja, ki so sestavni del pogodbe. Na ta način je bilo mogoče povečati obseg pogodbe, ne da bi pogodba izgubila na jasnosti. Predvsem je pomembno, da se v pogodbi dogovorimo, na kakšen način bomo zaračunavali svoje storitve – v pavšalnem znesku ali po dejansko opravljenih storitvah ter ali bomo dodatne storitve zaračunavate posebej, ali so le te že del pavšala.

Za pomoč pri odgovoru na vprašanje – koliko naj zaračunam, smo pripravili orodje, ki služi kot pripomoček za pripravo lastnega cenika. Obrazec omogoča spremljanje opravil, definiranih v času in je sestavljen iz ključnih področij opravil, ki jih v naših servisih izvajamo.

Vsa orodja in pogodbe so dostopni za zaprtih straneh ZRS v rubriki Za člane – Podpora pri poslovanju.

Seveda, pa bomo morali predvsem v teh časih, reševati vsak primer posebej, saj se stranke med seboj razlikujejo. Nekomu bomo zaračunali dodatno delo in se dogovorili za daljši rok plačila, drugemu ne bomo dodatno zaračunali nič, nekomu tretjemu pa spet nekaj tretjega, v nobenem primeru pa ne smemo nehati ceniti našega dela.

Dela, ki smo ga za naše naročnike opravili in ga še opravljamo v teh kriznih trenutkih je res zelo veliko vendar se moramo zavedati dejstva, da je naše sodelovanje z naročniki dolgoročne narave, da bomo z njimi sodelovali tudi, ko se bo položaj normaliziral in tudi tega, da bomo poskušali, kljub verjetnemu manjšemu obsegu poslovne dokumentacije, obdržati dogovorjene zneske.

Predvsem pa je zelo pomembno, da se s strankami vse to vnaprej dogovorimo.