Zbornica računovodskih servisov

Pravilniki in akti v računovodskem servisu


Spletno orodje za podporo poslovanju članov ZRS


Zbornica računovodskih servisov je za svoje člane pripravila spletno orodje za podporo poslovanju.

Odbor za male in srednje velike ponudnike računovodskih storitev pri Mednarodni zvezi računovodskih strokovnjakov (IFAC's Small and Medium Practices (SMP) Committee) je izdal Seznam opravil in aktivnosti za preverjanje dobre poslovne prakse v malih podjetjih. Seznam opravil je namenjen tako računovodskim servisom kot tudi malim podjetjem, ki se poslužujejo storitev računovodskega servisa in katerim računovodski servisi s svojim širokim znanjem in strokovnostjo predstavljajo pomembno podporo pri njihovem poslovanju. Seznam za preverjanje dobre poslovne prakse vključuje naloge in aktivnosti v okviru več samostojnih sklopov, med drugim s finančno-računovodskega področja, strateško poslovodnega področja in s področja zakonskih zahtev.

Na tej podlagi želi ZRS aktivno pomagati svojim članom in jim zato nudi pregled zakonsko predpisanih pravilnikov in aktov, ki so podlaga za njihovo delovanje, ter interne akte in pravilnike, ki jih morajo na tej podlagi sprejeti (imeti).

Uporaba spletnega orodja je za člane zbornice dostopna z geslom. Za dostop se prijavite. Potrebno je počakati nekaj sekund, da se orodje naloži.