Zbornica računovodskih servisov

Pravilnik o primopredaji knjigovodskih listin in poslovnih knjig


Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije je na svoji 23. seji dne 14. 05. 2009 sprejel Pravilnik o primopredaji knjigovodskih listin in poslovnih knjig.

Pravilnik določa postopke in roke za primopredajo dokumentacije v primerih, ko naročnik zamenja računovodski servis. 

Uporaba določb pravilnika je obvezna za člane Zbornice računovodskih servisov, ki opravljajo računovodske in knjigovodske dejavnosti (K 69.20 po SKD) in svojo dejavnost izvajajo za zunanje naročnike računovodskih storitev.
 

Pravilnik o primopredaji knjigovodskih listin in poslovnih knjig s prilogami si lahko preberete tukaj.

  • Priloga 1: Terminski plan
  • Priloga 2: Kontrolnik dokumentacije v primopredajnem postopku
  • Priloga 3: Izjava o hrambi arhivske dokumentacije
  • Priloga 4: Primopredajni zapisnik
     

Dostop so zaprtih strani je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.