Zbornica računovodskih servisov

Promocija zdravja na delovnem mestu

 

2. projekt: Na mavrici zdravja

projekt je potekal v letih 2015 - 2016

Rezultati projekta:

 • Razvito orodje Mavrični koledar z gesli, ki je zaposlene v storitvenih dejavnostih usmerjalo k zdravemu življenjskemu slogu na delovnem mestu in v zasebnem življenju. Mavrični koledar je bil pripravljen v tiskani in elektronski obliki.
 • 28 elektronskih Zdravih izzivov so prejemali zaposleni v storitvenih dejavnostih 14 zaporednih mesecev vsakih 14 dni.
 • V okviru projekta je bil trikrat izveden natečaj Mavrični pokal zdravja za promocijo najboljših praks PZD. Skupno je 12 podjetij prejelo Mavrični pokal zdravja.
 • Izvedeni dve delavnici kot ukrepa za zmanjševanje prisotnosti psihosocialnih tveganj. Udeleženci so na obeh delavnicah pridobili praktična znanja in konkretne napotke za izvajanje tehnik sproščanja stresa.
 • Spletna stran projekta Na mavrici zdravja z domeno https://mavricazdravja.gzs.si/ vsebuje številne koristne informacije za zaposlene v storitvenih dejavnostih in opisane izvedene aktivnosti v projektu. 

 

1. projekt: Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih

projekt je potekal v letih 2013-2014

   

 

Rezultati projekta:

 • Prvič v Sloveniji je bila izvedena analiza prisotnosti absentizma in/ali prezentizma v dejavnosti računovodskih servisov. Kot smo predpostavili, se je v dejavnosti 69.200 pokazal prikrit prezentizem, ki se kaže v obliki, da zaposleni hodijo na delo bolni ali slabemu počutju, zaradi česar ne morejo biti v celoti učinkoviti in svojega dela brezhibno opravljati.
 • V tiskani in elektronski publikaciji »Vpliv prezentizma in absentizma na uspešnost računovodskih servisov v Sloveniji« smo zaposlene na delovnih mestih v računovodskih servisih smo informirali o razlogih za pojav absentizma in prezentizma, predstavljeni pa so tudi pristopi za obvladovanje teh pojavov.
 • Ker prezentizem na dolgi rok vodi v absentizem, je še toliko bolj pomembno ozaveščanje zaposlenih v računovodskih servisih. Zato smo izdali tiskano in elektronsko publikacijo »Priporočila za sistematično izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu za zaposlene v računovodskih servisih v Sloveniji«. Priporočila svetujejo, kako se lotiti promocije zdravja na delovnem mestu s konkretnimi napotki ukrepov.
 • Meseče elektronske Zdrave novice za zaposlene v računovodskih servisih so 12 zaporednih mesecev prejemnike ozaveščale s praktičnimi napotki k zdravemu življenjskemu slogu (objavljenih je bilo 75 člankov s 50.773 prikazi).
 • V okviru projekta je bilo izvedenih 7 delavnic s 114 udeleženci.
 • Spletna stran Promocije zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih z domeno https://zdravje-zrs.gzs.si/ vsebuje številne koristne informacije, ki so primerne za vse mikro in mala podjetja, ki opravljajo sedeče, stresno delo s strankami v zaprtih prostorih.