Zbornica računovodskih servisov

Seznam računovodskih pravil, usmeritev in ocen

 

Organizacije (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva ...) so dolžne sprejeti in zapisati svoje računovodske usmeritve, ocene in pravila.

Tako zapisana pravila so:

  • podlaga za računovodenje skozi več poslovnih let (ista, oziroma enaka izhodišča, usmeritve ...),
  • koristna pri predaji računovodske funkcije drugemu izvajalcu (notranjemu ali zunanjemu),
  • dokaz transparentnosti poslovanja, koristna pri dokaznih postopkih v inšpekcijskih in revizijskih pregledih ...

Srednja in velika podjetja svoje usmeritve, ocene in pravila zapišejo v pravilnik o računovodstvu.

Dejstvo in praksa je, da imajo redko katera mala in mikro podjetja sprejet obsežen pravilnik o računovodstvu.

Naloga, ki smo si jo zadali, torej je, da se pripravi kratek in pregleden spisek usmeritev, ocen in pravil, ki bi jih lahko sprejela tudi mala in mikro podjetja in imela na ta način te zadeve zapisane na enem mestu.

Dostop do orodja se nahaja tukaj.


Dostop so zaprtih strani je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.