Zbornica računovodskih servisov

Tipska pogodba o opravljanju računovodskih storitev s splošnimi pogoji poslovanja


ZRS je že do sedaj izvajalcem računovodskih storitev pomagala pri sklepanju pogodb z naročnikom. S prenovljenim vzorcem tipske pogodbe želi ZRS okrepiti pomoč svojim članom glede na probleme, ki so se pokazali v praksi, in tako prispevati k dvigu kvalitete sklenjenih pogodb, zniževanju poslovnih tveganj in posledično k zadovoljstvu naročnikov z računovodskimi storitvami. Nova tipska pogodba je sestavljena iz dveh delov, in sicer tipske pogodbe ter splošnih pogojev poslovanja, ki so sestavni del pogodbe. Na ta način je bilo mogoče povečati obseg pogodbe, ne da bi pogodba izgubila na jasnosti.

V pogodbo so vključene bistvene sestavine pogodbenega razmerja. Konkretno vsebino glede teh sestavin mora računovodja, ko sklepa pogodbo z novim naročnikom, izrecno dogovoriti in dogovorjeno vključiti v predvideni osnutek tipske pogodbe.

Namen splošnih pogojev poslovanja pa je podrobneje opredeliti pravice in obveznosti izvajalca in naročnika glede posameznih izpolnitvenih ravnanj ter njuno odgovornost in posledice kršitve. Določbe splošnih pogojev poslovanja so primerne za vse pogodbe o računovodenju. Če pa želita računovodja in naročnik posamezno vsebino urediti drugače, njun (drugačen) dogovor zapišeta v pogodbo in v njunem odnosu velja dogovorjeno v pogodbi. Celotni pogodbeni odnos se uredi s podpisom vseh dokumentov, naštetih v tipski pogodbi.

Tipska pogodba o opravljanju računovodskih storitev je do konca 2019 na voljo za morebitne pripombe članov ZRS. V 2020 jo bomo prevedli v 4 jezike. 

Tipska pogodba o opravljanju računovodskih storitev s splošnimi pogoji poslovanja si lahko preberete tukaj

Na voljo so prevodi tipske pogodbe:

  • angleški jezik
  • nemški jezik
  • italijanski jezik
  • madžarski jezik


Članek o novi tipski pogodbi
Zakaj skleniti pogodbo z izvajalcem računovodskih storitev?

Dostop so zaprtih strani je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.