Zbornica računovodskih servisov

Varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov


Računovodski servisi so na podlagi pogodbenega sodelovanja s strankami obdelovalci osebnih podatkov.
Odvetniška pisarna Pirc-Musar je za ZRS na podlagi ZVOP-2 v marcu 2023 pripravila posodobljene vzorce, ki jih lahko naročijo člani ZRS:

  • vzorec Pogodbe o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov po ceni 60,00 EUR + DDV,
  • vzorec Pogodbe o podpogodbeni obdelavi osebnih podatkov po ceni 60,00 EUR + DDV,
  • oba vzorca pogodb po ceni 110,00 EUR + DDV
  • prevod vzorca Pogodbe o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov v angleški jezik po ceni 36,00 EUR + DDV,
  • Vzorec Pravilnika o varovanju zaupnih podatkov z Izjavo o varovanju zaupnih podatkov in primeri evidenc dejavnosti obdelave po ceni 100,00 EUR + DDV 

Obrazec za naročilo vzorcev >>>

17. 5. 2023 je potekal brezplačen posvet za člane ZRS  na temo ZVOP-2.

Vsebina posveta
Na posvetu smo se pobliže spoznali s specifikami novega ZVOP-2, predvsem v razmerju do prej veljavnega ZVOP-1 in GDPR. Pri tem smo podali številne usmeritve, podkrepljene z ustrezno, še vedno aktualno prakso ter opozorili na spremembe, ki jim je treba posvetiti pozornost. Ustavili smo se pri vprašanju višjih kazni in podali nekaj praktičnih napotkov o tem, kako varovanje zasebnosti udejanjiti ne le na papirju temveč tudi v praksi.

Izobraževanje je obsegalo dve predavanji:

1.     del:
Spoznali  smo se s:

Postopki po ZVOP-2:
a)     Splošno sodno varstvo pravic posameznika kot novost ZVOP-2
b)     Postopek uveljavljanja pravic pred upravljavcem in obdelovalcem kot novost ZVOP-2
c)      Specifike postopkov pred nadzornim organom

Kaznimi in sankcijami:
a)     Kazenske določbe (prekrški in prekrškovni postopek)
b)     Odmerjanje sankcij in izrek globe
c)      Kolizija med GDPR in ZVOP-2

2.     del:
Odgovorili smo na naslednje dileme:
Kaj moramo vedeti o lastnih obdelavah in kako pristopiti k dopolnitvi?
Odnosi med deležniki v obdelavi osebnih podatkov.
Ločitev na javni in zasebni sektor po ZVOP-2 in kje so tu računovodje?
Načela in pravne podlage obdelave osebnih podatkov s primeri, kje jih uporabiti.
Zagotavljanje pravic posameznikom; dobre prakse in zaostritve po ZVOP-2
Dodatni mehanizmi varovanja OP, ki jih predpisuje ZVOP-2.
Ali veste, zakaj/če potrebujete pooblaščeno osebo?
Novosti na posebnih področjih (raziskovanje, povezovanje zbirk, videonadzor, biometrija …).
Kazni in prehodna obdobja
Kakšna tveganja prinašajo brezplačni e-poštni predali ali predali v ZDA in zakaj?
Pregled pogostih napak, ki vodijo v kršitve in bi jih morali vedeti vsi zaposleni v računovodskih servisih.

Predavatelja

Manca Trček  je leta 2009 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ter se istega leta zaposlila v gospodarstvu, kjer je opravljala dela s področja pravnega svetovanja in kadrovanja vse do decembra 2014. Že med študijem je v obdobju predsedovanje Republike Slovenije  Svetu EU opravila volontersko delo na veleposlaništvu Republike Slovenije v ZDA. Pri svojem delu je pridobila široko znanje s področja poslovanja gospodarskih družb, ukvarjala se je z delovnim pravom, civilnim pravom, statusnim pravom, prekrškovnim pravom, nepremičninskim pravom, izvršilnim pravom, pogodbenim pravom ter vodila razne projekte. Ob delu je opravila tudi pripravništvo pri Višjem sodišču v Kopru in junija 2012 opravila pravniški državni izpit. Decembra 2014 se je zaposlila v odvetništvu, pri odvetniku Mihi Kuniču. Od aprila 2020 svojo poklicno pot nadaljuje v Odvetniški družbi Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o.

Primož Govekar je tehnični direktor Info hiše. Njegove izkušnje na področju informacijskih tehnologij segajo še v leta luknjanih kartic, za seboj ima dolgoletne izkušnje na področju vodenja ekip, projektov in informacijske varnosti, na področju obdelave osebnih podatkov pa beleži javne objave svojih člankov že pred več kot desetimi leti. Je presojevalec za ISO 27001 in diplomant prve generacije dodatne poklicne kvalifikacije za pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov.