Zbornica računovodskih servisov

Koledar z opomniki za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil za leto 2021


Elektronski koledar lahko uvozite v vaše koledarje v sisteme Google, iOS oz. Mac in Outlook. Navodila za uvoz in datoteka so na voljo
tukaj

 

JANUAR 2021
11.01.2021
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - december 2020 (oktober - december 2020)
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - december 2020 (oktober - december 2020)
15.01.2021
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
 • FURS: Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja
20.01.2021
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za december 2020 + Obračun DDV za december 2020
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
29.01.2021
 • FURS: Obračun DDV za december 2020 (oktober - december 2020), če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za december 2020 (oktober - december 2020)
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
31.01.2021
 • FURS: Predložitev seznama izdanih in prejetih ter neplačanih računov po plačani realizaciji za leto 2020
 • FURS: dostava podatkov za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov 
 • FURS: dostava podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
 • FURS: Obračun pavšalnega nadomestila DDV za leto 2020
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • AJPES: Četrtletno poročanje (ČPPS) - IV. četrtletje 2020
 • Obvestilo oz. povzetek obračuna izplačanih dohodkov v letu 2020
FEBRUAR 2021
01.02.2021
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

05.02.2021 FURS: Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2020
FURS: Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov
10.02.2021
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - januar 2021
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - januar 2021
15.02.2021
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
20.02.2021
 • APES: Statistika finančnih računov za IV. četrtletje 2020
22.02.2021
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za januar 2021 + Obračun DDV za januar 2021
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
26.02.2021
 • FURS: Obračun DDV za januar 2021, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za januar 2021 FURS: Obračun davka na finančne storitve
28.02.2021
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • FURS: Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev, od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih inštrumentov, obresti na denarne depozite …
 • FURS: Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (fizične osebe)
MAREC 2021
10.03.2021
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Letno poročilo za pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije 
 • AJPES: Poročila o prostovoljstvu: pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije
10.03.2021
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - februar 2021
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - februar 2021
15.03.2021
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
22.03.2021
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za februar 2021 + Obračun DDV za februar 2021
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
31.03.2021
 • FURS: Obračun DDV za februar 2021, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za februar 2021
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • FURS: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 
 • FURS: Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
 • AJPES: Letno poročilo za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, društva, zadruge in politične stranke
 • AJPES: Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov
 • FURS: Napoved za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov
 • AJPES: Poročila o prostovoljstvu: društva
APRIL 2021
12.04.2021
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - marec 2021 (januar - marec 2021)
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - marec 2021 (januar - marec 2021)
15.04.2021
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
20.04.2021
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za marec 2021 + Obračun DDV za marec 2021
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (letno poročilo SN za 2020)
30.04.2021
 • FURS: Obračun DDV za marec 2021 (januar - marec 2021), če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za marec 2021 (januar-marec 2021)
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • AJPES: Četrtletno poročanje - I. četrtletje 2021
 • AJPES: premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna
MAJ 2021
10.05.2021
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - april 2021
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - april 2021
 • AJPES: Statistika finančnih računov - I. četrtletje 2021
14.05.2021
 • SURS: Intrastat poročilo
15.05.2021
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
17.05.2021
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
20.05.2021
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za april 2021 + Obračun DDV za april 2021 
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike 
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
31.05.2021
 • FURS: Obračun DDV za april 2021, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za april 2021
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
JUNIJ 2021
10.06.2021
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - maj 2021
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - maj 2021
15.06.2021
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
21.06.2021
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za maj 2021 + Obračun DDV za maj 2021
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
30.06.2021
 • FURS: Obračun DDV za maj 2021, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za maj 2021
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Zadnji dan za oddajo zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Skupnosti, za 2020
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
JULIJ 2021
01.07.2021

 • Zadnji dan za plačilo regresa za letni dopust po ZDR-1, razen če KP določa drugače za nelikvidna podjetja
12.07.2021
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnost - junij 2020 (april - junij 2020)
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - junij 2021 (april - junij 2021) FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - junij 2021 (april - junij 2021)
15.07.2021
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
20.07. 2021
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za junij 2021 + Obračun DDV za junij 2021
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
30.07.2021
 • FURS: Obračun DDV za junij 2021 (april - junij 2021), če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za junij 2021 (april - junij 2021)
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
31.07.2021
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • AJPES: Četrtletno poročanje - II. četrtletje 2021
 • FURS: Napoved za odmero dohodnine, če informativni izračun ni bil vročen
AVGUST 2021
01.08.2021
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
10.08.2021
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - julij 2021
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - julij 2021
 • AJPES: Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2021
13.08.2021
 • SURS: Intrastat poročilo
15.08.2021
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
16.08.2021
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
20.08.2021
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za julij 2021 + Obračun DDV za julij 2021
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
31.08.2021
 • FURS: Obračun DDV za julij 2021, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za julij 2021
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • AJPES: Letno poročilo za gospodarske družbe, zavezane k reviziji in konsolidirano letno poročilo
SEPTEMBER 2021
10.09.2021
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - avgust 2021
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - avgust 2021
15.09.2021
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
20.09.2021
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za avgust 2021 + Obračun DDV za avgust 2021 F
 • URS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
30.09.2021
 • FURS: Obračun DDV za avgust 2021, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za avgust 2021
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: zadnji dan za oddajo zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici EU za leto 2020
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
OKTOBER 2021
11.10.2021
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - september 2021 (julij - september 2021)
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - september 2021 (julij - september 2021)
15.10.2021
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
20.10.2021
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za september 2021 + Obračun DDV za september 2021
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
29.10 2021
 • FURS: Obračun DDV za september 2021 (julij - september 2021), če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za september 2021 (julij-september 2021)
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
31.10.2021
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • AJPES: Četrtletno poročanje - III. četrtletje 2021
NOVEMBER 2021
02.11 2021
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
10.11.2021
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - oktober 2021
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - oktober 2021
 • AJPES: Statistika finančnih računov - III. četrtletje 2021
15.11.2021
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
22.11.2021
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za oktober 2021 + Obračun DDV za oktober 2021
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
30.11.2021
 • FURS: Obračun DDV za oktober 2021, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za oktober 2021
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
DECEMBER 2021
10.12.2021
 • FURS: Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - november 2021
 • FURS: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb - november 2021
15.12.2021
 • FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike, če FURS v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. podatki v POPSV niso pravilni ali popolni
 • SURS: Intrastat poročilo
 • GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)
20.12.2021
 • FURS: Rekapitulacijsko poročilo za november 2021 + Obračun DDV za november 2021
 • FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike
 • BS: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
31.12.2021
 • FURS: Obračun DDV za november 2021, če ni rekapitulacijskega poročila
 • FURS: Poročilo o dobavah (76.a člen ZDDV-1)
 • FURS: Plačilo DDV za november 2021
 • FURS: Obračun davka na finančne storitve
 • FURS: Poročanje o dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
 • AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu na obrazcih 1-ZAP/M
 • FURS: obvestilo o spremembi izbranega sistema vodenja poslovnih knjig za zasebnike

 •  FURS: Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2020
 • FURS: Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov

 • lock

  Zaklenjena vsebina

  Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz registriranim uporabnikom.

  Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je da dnu te strani).