Zbornica računovodskih servisov

Izobraževalni seminarji in dogodki Združenja računovodskih servisov v letu 2001


Datum

Naslov

Kraj

Predavatelj

Trajanje

11. januar

Zaključni račun

Kranj

Maja Bohorič

9:00-13.00

19. januar

Zaključni račun

Velenje

Maja Bohorič

9:00-13.00

20. januar

Zakon o finančnem poslovanju

Ljubljana

dr. Šime Ivanjko

9:00-13.00

25. januar

Zaključni račun

Celje

Maja Bohorič

9:00-13.00

28. januar

Zaključni račun

Ljubljana

Maja Bohorič

9:00-13.00

3. februar

Zaključni račun

Maribor

Maja Bohorič

9:00-13.00

15. februar

Zaključni račun

Novo Mesto

Maja Bohorič

9:00-13.00

22. junij 1. športne igre ZRS Lokve na Novo Gorico    
23. oktober Delavnica Urejanje delovnopravnih razmerij
Ljubljana Srečko praštalo  14:00-19:00
12. december Seminar Novosti zakona o gospodarskih družbah
Ljubljana
Maja Bohorič, Branka Svilar 9:00-16.00
20. december Seminar Novi slovenski računovodski standardi
Ljubljana Marija Ravnik  9:00-14.30