Zbornica računovodskih servisov

Mesečne novice članom ZRS


Mesečno člane preko elektronski mesečnih novic obveščamo o aktivnostih in o stanju projektov ZRS.

Besedila si lahko preberete pod: Mesečna pisma članom ZRS

Dostop so zaprtih strani je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.