Zbornica računovodskih servisov

Poročilo o zavarovalnem programu GZS - ZRS za leto 2014


ZRS je v sodelovanju s KRIK AKSUM Zavarovalno posredniško družbo d.o.o. za člane ZRS sklenila Krovno pogodbo za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov ZRS z Zavarovalnico Triglav, d.d. in Zavarovalnico Maribor d.d..  

Na dan 31.12.2014 Zavarovalnica Maribor d.d. za leto 2014 beleži eno škodo iz naslova splošne odgovornosti v znesku 2.748,00€ iz naslova poklicne odgovornosti in nezgodnega zavarovanja pa ne beležijo prijavljenih škod.

Zavarovalnica Triglav d.d. na dan 31.12.2014 za leto 2014 ne beleži škode iz naslova predmetnega zavarovanja poklicne in splošne odgovornosti, beleži pa eno škode iz nezgodnega zavarovanja v znesku 250,00 EUR za leto 2014.

Po končanem petem zavarovalnem letu zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti in poklicne odgovornosti bo Zavarovalnica Maribor d.d. zavarovanim članom do 15.03.2015 vrnila 30 % zavarovalne premije (bonus na dosežen poslovno tehnični rezultat).

Podobno bi veljalo za člane zavarovane pri Zavarovalnici Triglav, vendar (še) ni dosežen pogoj vključenosti vsaj 25 % članov ZRS v zavarovanje.

Zaradi ugodnega škodnega rezultata pa v letošnjem letu obe zavarovalnici (vsem že zavarovanim v lanskem letu) priznavata 30 % individualni bonus na zavarovalno premijo razen enemu računovodskemu servisu, ki je prijavil in dobil izplačano škodo iz naslova splošne odgovornosti računovodskega servisa.

Na zaprtih spletnih straneh članov ZRS je na voljo dokumentacija (krovni pogodbi s prilogami in pogoji) in spletni obrazec za izbiro zavarovalnega programa, kjer si lahko pripravijo informativne izračune za posamezna zavarovanja.