Zbornica računovodskih servisov

19. Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Ljubljana, Laško, 18. oktober 2017 - V Laškem se je na 19. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev zbralo več kot 230 udeležencev, ki so razpravljali o temah s področja financ, davkov in druge zakonodaje ter digitalne transformacije. Kongres je skozi dvanajst visoko kakovostnih in aktualnih strokovnih vsebin s priznanimi domačimi in tujimi predavatelji s področja davkov, financ in druge zakonodaje, odgovoril na aktualne strokovne izzive izvajalcev računovodskih storitev v praksi. Na dogodku se je srečala slovenska računovodska stroka, tako računovodje iz računovodskih servisov kot zaposleni računovodje v podjetjih, pri čemer je visoka udeležba potrdila pomembnost kongresa za strokovno in poslovno javnost. Udeležence kongresa je nagovoril mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministerstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Igor Zorko, podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenija in Aleksander Štefanac, predsednik ZRS, ki je v okviru večernega dela skupaj z generalno direktorico GZS, Sonjo Šmuc, slovesno podelil certifikate Strokovni vodja računovodskega servisa.

Predsednik Zbornice računovodskih servisov Aleksander Štefanac je glede digitalizacije dejavnosti v svojem uvodnem govoru poudaril: »Poglavitno vprašanje, ki si ga danes postavljajo izvajalci računovodskih storitev po svetu in bi si ga moral zastaviti vsak izmed nas je: Ali smo pripravljeni na prihodnost? Navajeni smo slediti in implementirati spremembe davčne in finančne zakonodaje, ampak vprašanje je ali smo v zadnjih letih sledili tudi tehnološkim spremembam. Glejmo na te spremembe kot na priložnost, saj nas spodbujajo k izboljšavam, da prilagodimo svoje procese sodobnemu tempu, da smo dovolj fleksibilni, da se lahko sproti prilagajamo duhu časa. Najprej moramo spremeniti svoj odnos in izgubiti strah pred novim, neznanim. Skladno s spremenjenimi zahtevami in potrebami naših strank se moramo transformirati iz »ponudnika storitev« v »svetovalca za rast poslovanja podjetij«. Stranke želijo, da jih vodimo pri določanju ciljev in aktivnostih, kako zastaviti in realizirati načrtno rast svojih podjetij. Vedno so se podjetniki zanašali na naše nasvete, zato imamo v rokah moč, da postanemo nepogrešljivi.«

V uvodnem delu kongresa so bile predstavljene dejavnosti, ki jih država skupaj z drugimi deležniki izvaja pri digitalizaciji ter davčni reformi in novih zakonodajnih paketih, s katerimi se bodo v prihodnje srečevali izvajalci računovodskih storitev. Govorci so uvodoma potrdili, da predstavljajo izvajalci računovodskih storitev nepogrešljivo podporo velikemu delu gospodarstva, ki ga predstavljajo majhna in srednja podjetja ter da imajo eno ključnih vlog v sistemu javnega gospodarskega informiranja. V prihodnosti, ki jo že rišejo prve digitalne spremembe, bo ključno zaupanje in sodelovanje med gospodarstvom, državo in drugimi deležniki, na osnovi katerega bo Slovenija le še pridobila pri konkurenčnosti, kjer trenutno zaseda 30. mesto.

Mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, je udeležencem kongresa predstavil ključne ukrepe ministrstva za spodbujanje digitalizacije. »Zavedamo se, da je digitalizacija že zdavnaj tu in skušamo z razpisi majhnim in srednjim podjetjem pomagati, da se prilagajajo na to novo dobo,« je povedal Cantarutti. Septembra so na ministrstvu objavili razpis za uvajanje digitalnih postopkov v majhnih in srednje velikih podjetjih, katerega namen je podjetjem olajšati postopke pri digitalizaciji, s katerimi povečajo svojo konkurenčnost ne samo v Sloveniji, ampak tudi v mednarodnem poslovnem prostoru. V ta namen bodo v letošnjem in prihodnjem letu namenili 2,5 milijona evrov, do konca te finančne perspektive, do leta 2022, pa dobrih 7 milijonov. Načrtujejo, da bo s pomočjo tega razpisa na pot digitalizacije stopilo vsaj 250 podjetij, pri čemer imajo podjetja dovolj priložnosti in časa, da ta sredstva porabijo. Tako Cantarutti: »Razpisa smo pripravili v tesnem sodelovanju z gospodarstvom, predvsem z združenji Gospodarske zbornice Slovenije, zato da bomo financirali tiste potrebne aktivnosti, ki podjetjem najbolj koristijo in ki jih potrebujejo, da bodo lahko čim bolj digitalizirala svoje poslovanje.«

Igor Zorko, podpredsednik GZS, je predstavil iniciativo Digitalna koalicija, ki je usklajevalni, koordinativni in posvetovalni forum enakopravnih deležnikov in povabil udeležence kongresa, da tudi sami postanejo deležniki. »Digitalna koalicija je načrt povezovanja vseh deležnikov slovenske družbe od gospodarstva, civilne družbe, inštitutov, izobraževalnega sistema do države, pri čemer naj bi skupaj pogledali, kakšne spremembe prinaša digitalizacija v okolju in kako naj se tem spremembam prilagodimo,« je pojasnil Zorko. Te spremembe oziroma prilagoditve naj bi šle v smeri čim boljšega razvoja Slovenije, čim večjega zadovoljstva državljanov ter čim večjega napredka in razvoja gospodarstva. »Torej da ne izločimo posameznega dela družbe, ampak skušamo vse te dele družbe povezati, da bomo čim bolj uspešni in da bo okolje pridobilo čim večjo vrednost. Se pravi, da Slovenija kot taka dobi prepoznavnost, vrednost ter inovativno okolje za razvoj novih stvari,« je še dodal Zorko. 

Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za finance, je predstavil aktualne in predvidene davčne reforme: predvidene spremembe v ZDoh-2 in ZDavP-2 in ZMVN-1. »S predlaganim paketom davčnih sprememb sledimo cilju ustvarjanja konkurenčnejših pogojev za slovensko gospodarstvo. Nadaljujemo s prestrukturiranjem davčnih bremen, izboljšujemo učinkovitost pobiranja javnih dajatev ter zmanjšujemo administrativna bremena,« je izpostavil Božič. Nove zakonske spremembe prinašajo pomembne izboljšave z uvedbo ugodnejše davčne sheme za določene napotitve na delo v in iz Slovenije, z ureditvijo davčne obravnave povračil stroškov v zvezi z začasnimi napotitvami v tujino ter z odpravo stopničaste dodatne splošne olajšave za posameznike z najnižjimi dohodki. »Na področju sistema normiranih odhodkov je ključno, da vzpostavljamo mehanizme za omejitev možnosti zlorab,« je poudaril Božič. V Državnem zboru je trenutno v obravnavi tudi predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, za katerega so si poleg Ministrstva za finance prizadevajo tudi strokovna javnost in občine. Kot pravi Božič, je sprejetje tega zakona nujno, saj bo odpravil neskladja z ustavo in lastnikom dal možnost, da sodelujejo pri določanju posplošene vrednosti nepremičnin.

Med govorci je bil tudi nizozemski predavatelj Martin de Bie, svetovalec pri podjetju New Technology & Innovation at accounting firm 216 iz Nizozemske, ki je je znano kot vodilni inovator v nizozemski računovodski industriji. De Bie je odgovoril na aktualne izzive digitalne transformacije, kot so »Kako tehnologija spreminja računovodstvo in knjigovodstvo?«, »Je tehnologija grožnja ali priložnost za mala in srednje velika podjetja in izvajalce računovodskih storitev?« in »Ali ste kot izvajalec računovodskih storitev pripravljeni na prihodnost?«. Martin de Bie je kot vodja Digitalne delovne skupine pri Evropski zvezi računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja (EFAA), katere članica je tudi ZRS, predstavil tudi nekaj inovativnih primerov digitalizacije računovodskih storitev.

Več o kongres: http://kongres-zrs.gzs.si.

Kontakt za medije:
Zbornica računovodskih servisov
tel.: 01 5898 316
e-pošta: zrs@gzs.si