Zbornica računovodskih servisov

Digitalizacija slovenskega gospodarstva ima podporo izvajalcev računovodskih storitev

Več kot 90 odstotkov poslovnih subjektov bo v prihodnje lahko izboljšalo svojo učinkovitost s pomočjo digitalnih storitev izvajalcev računovodskih storitev.

LAŠKO, 7. 10. 2016 - Nove storitve, inovativni poslovni modeli in novi načini sodelovanja, ki bodo temeljili na digitalizaciji, bodo v prihodnjih letih korenito posegli v način delovanja in ponudbo izvajalcev računovodskih storitev. V središču pozornosti bodo pri tem krepitev povezovanja, povečevanje zaupanja ter obvladovanje varnosti podatkov. To so bili poudarki okrogle mize z naslovom »Pripravite se na veliki pok: digitalna transformacija računovodskih storitev« v okviru 18. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev. Tekom okrogle mize je potekala tudi interaktivna anketa, ki je pokazala, da 97 odstotkov izvajalcev računovodskih storitev že izvaja ali vsaj načrtuje brezpapirno poslovanje, 72 odstotkov pa tudi že razmišlja o digitalizaciji z vidika nadgradnje svojih storitev.

Digitalna transformacija poslovanja, ki se bo vršila prek izvajalcev računovodskih storitev, bo vplivala na izboljšanje vodenja, učinkovitosti in konkurenčnosti več kot 90 odstotkov poslovnih subjektov v Sloveniji. Kot je na okrogli mizi uvodoma pojasnil mag. Marko Bohar, samostojni svetovalec Zbornice elektronske in elektroindustrije pri GZS, so računovodske storitve med prvimi štirimi gospodarskimi panogami, ki jih bo digitalizacija najbolj zaznamovala. »Digitalizacija bo že v bližnji prihodnosti največja sprememba za računovodsko stroko. Po nekaterih ocenah bo 42,3 odstotka računovodskega dela potekalo bistveno drugače ali pa ga sploh ne bo več,« je izpostavil dr. Marjan Odar, direktor Slovenskega inštituta za revizijo. Opozoril je, da bo na trg računovodskih storitev močno vplivalo gospodarstvo svobodnih poklicev ter oblikovanje skupnih storitvenih centrov, kjer družbe vzpostavljajo osrednje finančno-računovodske službe v državah s poceni delovno silo.

Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov, je spomnil na raziskavo uporabe IKT med majhnimi in srednjimi podjetji, ki je pokazala, da je Slovenija v 95 odstotkih nad povprečjem EU, pri večini raziskanih področji pa je celo med prvimi tremi državami. V samem vrhu so slovenska podjetja tudi pri uporabi elektronskih računov. »Ni res, da naša podjetja in izvajalci računovodskih storitev ne zmorejo prehoda na digitalno poslovanje. Velik problem je zelo slaba pokritost z omrežji visokih hitrosti,« je poudaril Štefanac. Izvajalci računovodskih storitev se zato srečujejo s počasnimi prenosi podatkov pri poslovanju s strankami in z javnimi ustanovami, pri čemer je počasno delovanje medmrežja tudi ozko grlo pri razširjanju računalništva v oblaku.

Digitalizacija bo zagotovo naredila tudi selekcijo med izvajalci računovodskih storitev. »Podjetnikom je jasno, kaj so običajne storitve in vendar pričakujejo nekaj več – da razmišljamo namesto njih, da jim damo odgovore, še preden nam zastavijo vprašanja,« je povedala Ksenija Prosen, članica Upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov. Po drugi strani vedno večja avtomatizacija zajema podatkov zmanjšuje obseg knjigovodskega dela. »Danes imamo veliko knjigovodij, ki so zelo dobri pri vnašanju podatkov. V prihodnosti bo pomembno predvsem vprašanje, ali lahko iz teh podatkov dobimo prave informacije, ki jih pričakujejo naše stranke. Zajemanja in obdelave podatkov v sedanji obliki počasi nihče več ne bo plačeval,« je še povedala Ksenija Prosen. Z digitalizacijo se bo bistveno spremenila vloga računovodje. »Izvajalci računovodskih storitev se bodo več ukvarjali s podporo naročnikom v smisli priprave podatkov na način, ki jim bo zagotavljal hitre poslovne odločitve v zahtevnem poslovnem okolju. Računovodje vsa ta znanja že imajo, vendar jih bodo morali znati ponuditi,« je dodal dr. Odar.

Igor Zorko, podpredsednik GZS, predsednik Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS, je pokazal na nujnost povezovanja ponudnikov. »IKT brez vsebine nima vrednosti. Počasi postajajo ponudniki IKT in računovodskih storitev en povezan ponudnik«. Ne samo, da gre pričakovati povezovanje različnih storitev, tudi izvajalci računovodskih storitev se bodo združevali in svoje storitve ponujali na tujih trgih. »Skoraj zagotovo bo prišlo do povezovanja zaradi skupne uporabe storitev. Posamezni izvajalci računovodskih storitev se bodo lahko specializirali za določene storitve in jih delili z drugimi,« je povedal Štefanac. Pričakuje pa se tudi povezovanje manjših izvajalcev računovodskih storitev in revizorskih hiš, s čimer bodo okrepili svojo tržno prisotnost v konkurenci z velikimi mednarodnimi ponudniki.

Digitalizacija bo ne nazadnje vplivala tudi na zaposlovanje pri izvajalcih računovodskih storitev, pri čemer velja, da na dve izgubljeni delovni mesti digitalizacija ustvari pet novih. Računovodje bodo morali pri tem nadgraditi svoja znanja v smeri analitike in upravljanja s podatki. Na tem mestu bo ključnega pomena zagotavljanje zaupanja in varnosti podatkov, saj imajo izvajalci računovodskih storitev že sedaj pomembna pooblastila v velikem številu podjetij. V prihodnosti to pomeni nujnost zagotavljanja pravilnega upravljanja elektronskih identitet ter hrambe dokumentov in podatkov.

Ob okrogli mizi se je izvedla tudi interaktivna digitalna anketa, v kateri so z odgovori prek mobilnih telefonov sodelovali slušatelji okrogle mize. Anketa je pokazala, da kar 97 odstotkov izvajalcev računovodskih storitev že izvaja ali načrtuje vzpostavitev brezpapirnega poslovanja pri internem poslovanju ali pri poslovanju s strankami. Slovenski izvajalci računovodskih storitev imajo vizijo glede digitalizacije. Po rezultatih te ankete namreč kar 72 odstotkov izvajalcev računovodskih storitev že ima ideje, kako bodo s pomočjo digitalizacije ponudili nove storitve oziroma nadgradili današnje.

Zaključki okrogle mize »Pripravite se na veliki pok: digitalna transformacija računovodskih storitev«

Temeljne usmeritve izvajalci računovodskih storitev pri uvajanju digitalizacije bodo predvsem povezovanje, zaupanja ter varnost podatkov. Pomembno je, da z dejavnostmi v smeri digitalizacije poslovanja začnejo čim prej in da v najkrajšem možnem času začnejo s preizkušanjem novih digitaliziranih storitev ter oblikovanjem novih poslovnih modelov.

Brezpapirno poslovanje: razširiti brezpapirno poslovanje na poslovaje s strankami in poslovnimi partnerji, z javnimi inštitucijami ter interno.

Strategija: oblikovati lastno vizijo digitalne prihodnosti in poiskati realne priložnosti za digitalizacijo v osnovni dejavnosti, pri vodenju, organizaciji ...

Kompetence: začeti pridobivati ustrezna znanja na področju tehnologij (oblak, analitika, mobilnost, skupinsko delo …), informacijskih tveganj, zakonodaje in dobrih praks.

Sodelovanje: poiskati sinergijske učinke z drugimi izvajalci računovodskih, IKT in drugih komplementarnih storitev.

Razvoj: začeti preizkušati nove poslovne modele in vzpostaviti prve testne storitve.

Kontakt za medije:

Zbornica računovodskih servisov

tel.: 01 5898 316

e-pošta: zrs@gzs.si