Zbornica računovodskih servisov

Do leta 2023 bo večina mikro in majhnih podjetij poslovala brezpapirno

Kot je pokazala raziskava Zbornice računovodskih servisov, bodo računovodski servisi v prihodnjih letih vlagali predvsem v informacijske rešitve in storitve za brezpapirno poslovanje.

LJUBLJANA 19. 5. 2017 - Zbornica računovodskih servisov je na izobraževalnem seminarju »Interna digitalizacija v računovodskih servisih«, namenjeno pridobivanju temeljnih kompetenc računovodij za digitalizacijo poslovanja, izvedla tudi raziskavo o načrtih izvajalcev računovodskih storitev glede brezpapirnega poslovanja. Kot je pokazala raziskava, bodo računovodski servisi v prihodnjih letih veliko storili za digitalizacijo poslovanja mikro in majhnih podjetij. Čeprav računovodski servisi danes v 56 odstotkih primerov elektronsko vodijo manj kot četrtino dokumentacije, se bo ta delež kmalu bistveno povečal. Prehod na pretežno brezpapirno poslovanje v naslednjih dveh letih načrtuje 59 odstotkov računovodskih servisov, do leta 2023 pa brezpapirno poslovanje napovedujejo skoraj vsi računovodski servisi. Brezpapirno poslovanje po mnenju računovodskih servisov sicer najbolj zavira nezanimanje strank ter pomanjkanje promocije njegovih poslovnih koristi.

»Brezpapirno poslovanje in digitalizacija dejavnosti računovodskih servisov je tesno povezana z zahtevami strank. Danes računovodski servisi izvajajo informacijsko podporo za več kot 80 odstotkov podjetij, dokumente v elektronski obliki pa bodo lahko vodili šele takrat, ko bodo na to pripravljene njihove stranke,« je povedal Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije. Problem je v tem, da računovodski servisi v večini primerov hranijo poslovne dokumente oziroma njihove kopije le za tekoče leto, za dolgoročno shranjevanje originalnih dokumentov pa skrbijo stranke.

»Računovodski servisi so naklonjeni brezpapirnemu obvladovanju dokumentov in varni hrambi oziroma elektronskem arhiviranju, vendar na drugi strani njihove stranke po večini v tem še ne vidijo vrednosti in na to gledajo kot nepotreben strošek,« je razložil Štefanac.

Zato tudi ni presenetljivo, da več kot 75 odstotkov dokumentacije elektronsko vodi samo 8 odstotkov računovodskih servisov. Nekoliko več, 13 odstotkov računovodskih servisov, elektronsko vodi od 50 do 75 odstotkov dokumentov, od 25 do 50 odstotkov dokumentacije pa elektronsko obvladuje 23 odstotkov računovodskih servisov.

»Na razširjanje brezpapirnega poslovanja dejansko najbolj vpliva poznavanje njegovih koristi z vidika poslovanja. Kot je pokazala raziskava, je zagotavljanje zakonske skladnosti še najmanjši problem,« je izpostavil Štefanac.

Med zaviralce brezpapirnega poslovanja so računovodski servisi na prvo mesto postavili nezanimanje strank (3,4 točke), sledijo premajhna promocija z vidika poslovni koristi (3,2 točke), pomanjkanje sredstev za investicije v IKT-rešitve in storitve (2,9 točke), preveč zapletena zakonodaja (2,9 točke) ter nepoznavanje zakonodaje (2,6 točke).

Po mnenju računovodij je uvajanje brezpapirnega poslovanja in digitalizacije najpomembnejše pri medpodjetniškem poslovanju (4,4 točke), sledijo interno poslovanje (3,8 točke), pogodbe (3,7 točke), zadeve (3,6 točke) in poslovno poročanje (3,4 točke).

»V mikro in majhnih podjetjih večina dokumentacije nastaja pri prodaji in nabavi, zato se bo brezpapirno poslovanje najhitreje prenašalo na medpodjetniško poslovanje. Z večanjem organizacij se povečujejo tudi potrebe po optimizaciji notranjih procesov ter specifičnih dokumentov oziroma sklopov dokumentov, kot so pogodbe in zadeve,« je še pojasnil Štefanac.

Z vidika dokumentacije so računovodje kot prioritetno področje brezpapirnega poslovanja opredelili prejem in izdajo računov (4,4 točke) in vložišče (4,4 točke), precej manj je aktualna elektronska likvidacija računov (3,4 točke), deljenje vsebin s strankami (3,4) ter obvladovanje zadev (3,0 točke).

Brezpapirno poslovanje bo prihodnja leta v ospredju digitalizacije računovodskih servisov, kar kažejo tudi področja načrtovanih naložb v informacijske rešitve in storitve. Najpomembnejše bodo tako naložbe v dokumentni sistem (3,8 točke), v elektronsko izmenjavo (3,7 točke) ter elektronski arhiv (3,7 točke). Z vidika digitalizacije so naložbam sistemu za poslovno poročanje podelili skupno 3,2 točke, spletnemu portalu za stranke pa 3,1 točke.