Zbornica računovodskih servisov

Po 10 letih neobveznega članstva se Zbornica računovodskih servisov pomlajuje

Člani Zbornice računovodskih servisov so se desetič zapored srečali na jubilejnem letnem izobraževalnem dogodku.

LAŠKO, 11. 10. 2017 - Na letošnjem Zboru članov ZRS je Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov pri GZS, podal letno poročilo o vseh izvedenih projektih in aktivnostih ZRS. Ena najpomembnejših ugotovitev je bila, da je v članstvo v zadnjih dveh letih vstopilo 10 % novih članov in da celotna panoga zbornico prepoznava kot kompetentnega zastopnika in promotorja. Sledile so aktualne teme, ki služijo kot pomoč pri opravljanju dejavnosti računovodskih servisov. Ob razvoju globalnega poslovanja namreč morajo rasti tudi kompetence in znanja zaposlenih pri izvajalcih računovodskih storitev, da bodo pridobili zmožnost obvladovanja širše slike dogajanja v poslovnem okolju. Posebno pozornost pa je poželo predavanje ustanove SI-CERT o spletnih goljufijah, s katerimi se srečujejo podjetja. Obravnavali so tudi preprečevanje pranja denarja in register dejanskih lastnikov. Zbor so zaključili z inspirativnim predavanjem Branka Žunca "Kako pridobiti stranko, tudi če ne ponudiš najnižje cene?". Po zaključku uradnega dela je sledila tematsko večerno druženje Nostalgija z monokomedijo Matjaža Javšnika.

»Poglavitna vloga in vpliv računovodij se kaže v ustvarjanju dodane vrednosti v gospodarstvu, zagotavljanju trajnosti poslovanja podjetij, delovanju kot nevidni poslovni partner, ki nudi nujno potrebno podporo in svetovanje. Podjetjem pomagajo prepoznati in preprečiti bodoča poslovna tveganja, posredno povečujejo naložbe in rast ter soustvarjajo nove poslovne priložnosti,« je poudaril Aleksander Štefanac.

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je vseslovenska organizacija podjetij in samostojnih podjetnikov, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov. Register članov ZRS v tem trenutku združuje 495 včlanjenih podjetij in samostojnih podjetnikov z dejavnostmi računovodskih servisov, poslovnega in davčnega svetovanja. Poglavitne naloge ZRS so že 20 let skrb za strokovnost računovodske dejavnosti, ugled zbornice, izobraževanje in mednarodno povezovanje članov ter zastopanje njihovih interesov tako do državnih institucij kot tudi v Evropski zvezi računovodij (EFAA). 

»Poslovno okolje, v katerem delujemo mi in naše stranke, se spreminja hitreje kot kdaj koli prej. Vloga računovodstva ni več ista kot nekoč, poklic se spreminja!,« je izpostavil Aleksander Štefanac. Spremembe na finančnem, računovodskem in davčnem področju so še posebej v zadnjih letih redna stalnica. V naslednjem desetletju se predvsem zaradi digitalizacije pričakuje korenito preoblikovanje storitev izvajalcev računovodskih storitev. 

V zadnjih 10 letih delovanja ZRS v neobveznem članstvu so se nabrale impresivne številke:

 • 428 člankov in intervjujev v medijih na temo ZRS in problematike dejavnosti izvajalcev računovodskih storitev
 • 2 izdana standarda: Standard izvajalcev računovodskih storitev in Standard FRP - Finančna razkritja poslovanja
 • 5.474 udeležencev na izobraževalnih dogodkih ZRS od leta 2008
 • 2.052 udeležencev na Kongresu izvajalcev računovodskih storitev od leta 2008
 • 900 udeležencev Zbora članov ZRS od leta 2008 
 • 57 podeljenih certifikatov Strokovni vodja računovodskega servisa od decembra 2013
 • Polnopravni člani EFAA - Evropske zveze računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja, ki združuje 17 nacionalnih združenj "računovodij in revizorjev" iz cele Evrope, ki predstavljajo več kot 360.000 računovodij in revizorjev
 • Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih problemov
 • Sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki s svojim delom posegajo na področje delovanja računovodskih servisov (MF, FURS, AJPES, MGRT, UPPD, UJP, ZBS, SURS, eVEM, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, CPI …)
 • 10 orodij za podporo članom ZRS
 • 3 izdane publikacije za ozaveščanje podjetnikov
 • 4 baze podatkov
 • 2 izvedena projekta promocije zdravja na delovnem mestu

Kontakt za medije:
Zbornica računovodskih servisov
tel.: 01 5898 316
e-pošta: zrs@gzs.si