Zbornica računovodskih servisov

Samo vsak četrti podjetnik zna izkoristiti sodelovanje z računovodskim servisom

Slovenski podjetniki se po mnenju članov Zbornice računovodskih servisov ne zavedajo pomembnosti sodelovanja z računovodjo.

LJUBLJANA, 3. 4. 2017 - Direktorji in podjetniki se pogosto ne zavedajo, da so odgovorni za vsebinsko in formalno pravilnost računovodskih izkazov in davčnih obračunov, ki jih pripravlja računovodski servis. Zbornica računovodskih servisov je med svojimi člani, ki izvajajo računovodske storitve za skupno več kot 30.000 mikro, majhnih in srednjih podjetij, izvedla anketo glede zavedanja o sodelovanju med podjetnikom in računovodjo. Kar 75 odstotkov sodelujočih računovodskih servisov je potrdilo, da se podjetniki ne zavedajo pomembnosti tega sodelovanja, ki neposredno vpliva na njihove poslovne izkaze, nenazadnje pa tudi na poslovno uspešnost.

»Računovodski servis je dolžan opravljati storitve v skladu s predpisi, odgovornost za pravilne računovodske izkaze in davčne obračune pa je na strani naročnika. Zato je pomembno, da naročnik ve, s kom sodeluje,« je poudaril Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov.

Ena izmed najpogostejših težav, ki je posledica neustreznega sodelovanja med podjetnikom in računovodjo, se pojavi pri pripravi poslovnih izkazov. Ti izkazi so pomembni, saj so javno objavljeni, predstavljajo temeljno podlago za izdelavo davčnega obračuna in hkrati služijo kot osnova za izdelavo bonitetne ocene podjetja.

»Hitro se zgodi, da neusklajen poslovni dogodek ali zamolčana informacija spremeni pravilnost poslovnih izkazov. S tem nastanejo tveganja za visoke kazni, trpi pa tudi ugled podjetja,« je dejal Štefanac.

Računovodstvo je za podjetnike velikokrat nujno zlo in nepotreben strošek, pri čemer se ne zavedajo, da skrbno izbran računovodski servis pomeni varnost, saj nudi celovito podporo, jim svetuje ter se prilagaja njihovim poslovnim potrebam. Kakovostni računovodski servisi praviloma obvladujejo poslovna, zakonska ter informacijska tveganja. Slednje je še toliko bolj pomembno v vse bolj digitaliziranem poslovanju, pri čemer kakovostni računovodski servisi skrbijo za varnost in zaupnost strankinih podatkov in dokumentov, ki jih hranijo v svojih informacijskih sistemih.

»Podjetnik ima lahko super računovodski servisi, vendar če ne sodeluje in se ne pogovarja z računovodjo o svojih načrtih in dejavnostih, bodo slej ko prej nastopile težave. H kakovostnim računovodskim storitvam lahko veliko pripomore tudi naročnik sam s svojim skrbnim in zakonitim poslovanjem ter s spoštovanjem pogodbeno dogovorjenih obveznosti,« je še povedal Štefanac.

Sodelovanje omogoča računovodji, da lastnikom oziroma direktorjem pomaga pri usmerjanju podjetja, reševanju poslovnih težav kakor tudi pri razvoju in rasti poslovanja ter pri izvajanju davčne in stroškovne optimizacije.