Zbornica računovodskih servisov

Analiza zadovoljstva strank z računovodskimi servisi


Naročnik:
GZS - Zbornica računovodskih servisov
Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

Namen ankete:
Poročilo predstavlja rezultate raziskave zadovoljstva strank (pravnih oseb) s storitvami računovodskih servisov z namenom ugotoviti, kaj bi računovodski servisi še lahko izboljšali, da bi še v večji meri izpolnili pričakovanja svojih strank.

Cilji ankete:

  • ugotoviti, kakšno je mnenje podjetij o storitvah računovodskih servisov in kakšna je stopnja njihovega zadovoljstva,
  • ugotoviti, kaj pričakujejo od računovodskih servisov,
  • med tistimi, ki ne koristijo storitev računovodskega servisa, ugotoviti razloge za to,
  • ugotoviti, kaj bi lahko računovodski servisi še izboljšali, da bi zadovoljili podjetja.

V vzorec so bile vključene pravne osebe z naslednjimi lastnostmi:

  • z letnim prometom nad 25.000 EUR,
  • izločina srednja in mala podjetja z več kot 50 zaposlenimi,
  • izločena velika podjetja,
  • izločena SKD dejavnost 69.200.


Raziskava je zastavljena tako, da v največji možni meri omogoča primerjavo rezultatov raziskave v različnih obdobjih: