Zbornica računovodskih servisov

Brošura ZRS: Kako izbrati kakovosten računovodski servis?

november 2021      

Zbornica računovodskih servisov si že vrsto let prizadeva informirati poslovno javnost o pomembnosti kakovostnega računovodskega servisa za uspešno delovanje podjetij.

Pomen računovodskih informacij v zaostrenih pogojih poslovanja vedno bolj pridobiva vrednost tako za zunanje uporabnike (poslovne partnerje, državo, banke…), kot tudi za notranje uporabnike. Zlasti poslovodstvo se na podlagi računovodskih informacij odloča o nadaljnjih ukrepih pri poslovanju.

Ponudnikov je na trgu dovolj, vendar se kakovost storitev precej razlikuje od ponudnika do ponudnika. Pogojev za opravljanje te dejavnosti ni, kakovost računovodskega servisa, ki se lahko ocenjuje po različnih merilih, lahko presoja le uporabnik sam.

Skrbno izbran računovodski servis pomeni varnost, saj nudi celovito podporo in svetuje podjetjem, spoštuje zaupnost podatkov in se prilagaja potrebam strank.
Izbira kakovostnega računovodskega servisa je zato zelo pomembna. 

V Zbornici računovodskih servisov smo zato za podjetnike pripravili brošuro, s katero želimo izpostaviti pomen kakovostnega računovodskega servisa in podjetnike osveščati o strokovnem in kakovostnem računovodskem svetovanju.

Oblikovali smo deset najpomembnejših vprašanj, ki naj jih podjetnik postavi računovodskemu servisu, preden se odloči zanj.

Pri vsakem vprašanju smo dodali razlago, zakaj je pomembno to vprašanje zastaviti. 

Besedilo brošure:
Kako izbrati kakovostnega izvajalca računovodskih storitev?
- Prenesite si brezplačno e-brošuro
- Video posnetek

Če izvajalca računovodskih storitev še nimate izbranega, si lahko pomagate z našimi podatkovnimi zbirkami izvajalcev računovodskih storitev:
Register članov Zbornice računovodskih servisov.
Seznam izvajalcev računovodskih storitev, ki opravljajo dejavnost v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev. Standard opredeljuje osnovne pogoje za kakovost izvedbe storitev, zagotavljanje ustrezno
usposobljenega kadra, delovnega okolja in ustreznega odnosa do naročnikov. Imajo tudi zavarovano poklicno odgovornost.
Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije, kjer so navedeni tisti izvajalci računovodskih storitev, ki imajo zaposlenega strokovnega vodjo, se zaposleni funkcionalno izobražujejo in imajo sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti.

Poskrbeli smo za distribucijo brošure preko deležnikov:
- portal eVEM / Poslujem / Orodja na povezavi: http://evem.gov.si/info/poslujem/vodenje-poslovnih-knjig/ 
- na izpostavah AJPES v fizični obliki in v elektronski obliki dostopna na portalu AJPES
- Zavod RS za zaposlovanje je v letu 2013 delil brošuro vsem, ki bodo na zavodu izrazili željo po samozaposlitvi.