Zbornica računovodskih servisov

Izobraževanje za poklic ekonomist - računonovodja


 

institucija

program / smer

vrsta študija

pridobljeni strokovni naslovi1

trajanje

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Univerzitetna poslovna in ekonomska šola; Računovodstvo in revizija

Bolonjski univerzitetni program

dipl. ekon. (UN)3

3 leta - 180 KT po sistemu ECTS

Visoka poslovna šola; Računovodstvo

Bolonjski visokošolski program

dipl. ekon. (VS)2

3 leta - 180 KT po sistemu ECTS

Računovodstvo in revizija

Bolonjski magistrski študij

mag. posl. ved

2 leti - 120 KT po sistemu ECTS

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Univerza v Mariboru

Računovodstvo, revizija in davščine

Bolonjski univerzitetni program

dipl. ekon. (UN)3

3 leta - 180 KT po sistemu ECTS

Računovodstvo in davščine

Bolonjski visokošolski program

dipl. ekon. (VS)2

3 leta - 180 KT po sistemu ECTS

Računovodstvo, revizija in davščine

Bolonjski magistrski študij

mag. ekon. in posl. ved.4

2 leti - 120 KT po sistemu ECTS

Visoka šola za računovodstvo in finance

Računovodstvo in finance Bolonjski visokošolski program

dipl. ekon. (VS)2

3 leta - 180 KT po sistemu ECTS

Forenzične preiskave v računovodstvu in financah Bolonjski magistrski študij
mag. fin. in rač.5
2 leti - 120 KT po sistemu ECTS
CPU – Center za poslovno usposabljanje Ljubljana Ekonomist - Računovodja Višješolski študijski program   2 leti - 120 KT po sistemu ECTS

B2 d.o.o.

Višješolski študijski program Ekonomist / Ekonomistka

Višješolski študijski program

 
ekon.

2 leti - 120 KT po sistemu ECTS

    

1 Naziv se piše za imenom in priimkom
2 Diplomirani ekonomist (VS)
3 Diplomirani ekonomist (UN)
4 Magister ekonomskih in poslovnih ved
5 Magister / magistrica financ in računovodstva

Ravni izobrazbe po starih programih in po bolonjskih programih:
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/indexe600.html?id=11789