Zbornica računovodskih servisov

ZRS članica EFAA - European Federation of Accountants and Auditors for SMEs


Junija 2016 je ZRS postala polnopravna članica EFAA, Evropske zveze računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja s sedežem v Bruslju. Od oktobra 2010 do maja 2016 je bila ZRS pridružena članica EFAA. http://www.efaa.com/Slovenia,177.html

Evropska zveza računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja (EFAA) je krovna organizacija nacionalnih združenj računovodij in revizorjev, katerih posamezni člani opravljanja poklicne storitve predvsem za mala in srednja podjetja (MSP) znotraj Evropske unije in Evrope kot celote.

Večina računovodskih in revizijskih pravil in standardov, sprejetih na EU in mednarodni ravni se pogosto zgleduje po velikih družbah in so usmerjene v njihove potrebe. To je razlog, zakaj si EFAA, velik glas za mala podjetja, prizadeva za odpravo tega neravnovesja in želi bolje predstavljati MSP in njihovih interesov.

EFAA ohranja stabilne odnose z Evropsko komisijo, z najpomembnejšimi mednarodnimi organizacijami stroke (IFAC, FEE) in s številnimi mednarodnimi organizacijami s strokovnega področju revidiranja (IAASB, IASB).

Evropska zveza vsebuje sedemnajst rednih članov tj. nacionalnih združenj "računovodij in revizorjev" iz cele Evrope, ki predstavljajo več kot 360.000 računovodij in revizorjev.

EFAA je članica European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME).
EFAA je tudi ustanoviteljev Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG - European Financial Reporting Advisory Group).

Koristi članstva v EFAA:

  • večji ugled ZRS, 
  • reprezentativnost ZRS doma, 
  • informiranje v fazi priprave zakonodaje, 
  • policy-making na EU nivoju, 
  • predstavljanje Slovenije v EU.