Zbornica računovodskih servisov
Ocena dosežene stopnje digitalnih kompetenc (Model DCMM™) – začetni vodnik

Zakaj so digitalne kompetence pomembne?

Digitalizacija ima za majhne in srednje velike računovodske prakse (IRS, tj. izvajalce računovodskih storitev) pomembne posledice, ki bodo zahtevale spremembe v načinu poslovanja. Nove digitalne tehnologije se bodo še naprej razvijale. IRS morajo te spremembe predvideti in se pravočasno odzvati. Kljub temu pa imajo IRS pogosto omejena sredstva, zato potrebujejo navodila in usmeritve, kako se najbolje odzvati na te spremembe. Tukaj pa nastopi Model DCMM™.

Kaj je Ocena dosežene stopnje digitalnih kompetenc (DCMM™)?

DCMM zajema vprašalnik, ki omogoča IRS oceniti svojo trenutno stopnjo digitalnih kompetenc, prepoznati področja, kjer so kompetence močne ali pa jih primanjkuje, in nato razviti načrt za doseganje višje stopnje digitalnih kompetenc.

Koraki za izpolnjevanje ocenjevalnega vprašalnika DCMM™ 

 1. Kliknite tukaj
 2. Izpolnite profil svojega podjetja na vrhu spletne strani.
 3. Pojdite na »Začnite tukaj«, kjer boste videli »računovodska družba (tudi s.p. z zaposlenimi)«, »revizorska družba« in »samostojni podjetnik (brez zaposlenih)«. Označite vse, kar velja za vas.
 4. Izpolnite vse sklope vprašalnika. Vprašalnik je sestavljen iz naslednjih sklopov:
  Sklop A: Raven avtomatizacije notranjih procesov podjetja
  Sklop B: Razpoložljivost baze kvalificiranih kadrov in razvoja talentov v zvezi z digitalnimi kompetencami
  Sklop C: Raven avtomatizacije glede revizijskih postopkov in vrste opravljenih storitev – pozvani boste, da odgovorite na vprašanja v sklopu C1 in/ali C2, odvisno od tega, ali ste v 3. koraku izbrali, da podjetje nastopa kot računovodja, revizor ali kot oboje.
  Priporočamo, da se vodstvo podjetja z osebo s strokovnim znanjem informacijske tehnologije, sestane in skupaj oblikujejo odgovore na vprašanja v modelu.
  Na vprašanja v posameznem sklopu odgovorite v stolpcu "Odgovor", kjer je podan nabor odgovorov.
 5. Na koncu kliknite »Izračunaj moj rezultat« za ogled stopnje digitalizacije za vsak sklop posebej in na splošno. Če dovolite uporabo vašega odgovora, se ta, ob upoštevanju popolne anonimnosti in skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), uvrsti med odgovore vseh drugih anketirancev, ki so oddali svoj odgovor. Tako lahko primerjate, kam se uvrščajo digitalne kompetence vašega podjetja glede na druge IRS na območju Slovenije in v Evropi. 

 

Tukaj si lahko preberete podrobnejše informacije o modelu DCMM™, vključno z navodili za interpretacijo rezultatov in za določitev vaših naslednjih korakov.