Zbornica računovodskih servisov

Izjava izvajalca računovodskih storitev

 

Za pridobitev Potrdila o skladnosti izvajalca računovodskih storitev z določili standarda je potrebno poslati na ZRS izpolnjene in podpisane izjave s prilogami, ki je sestavni del Standarda. 

Vloga izvajalca računovodskih storitev, da upošteva določila Standarda izvajalcev računovodskih storitev vsebuje naslednje priloge:
- Izjava izvajalca računovodskih storitev
- Izjava o številu zaposlenih oseb in potrdilo o zaposlitvi ustrezno usposobljene osebe
- Ustrezno potrdilo o usposobljenosti zaposlene osebe v skladu s točko 4.1 Standarda izvajalcev računovodskih storitev
- Izjava o resničnosti in verodostojnosti podatkov v izjavi izvajalca računovodskih storitev
- Izjava o dostopu do podatkov na sedežu podjetja
- Potrdilo o sklenjenem zavarovanju poklicne odgovornosti

Izjave so dostopne tukaj in v priponki na dnu strani.

Za člane ZRS sta potrdilo in podaljšanje potrdila brezplačna.


Priponka: Izjava izvajalca računovodskih storitev