Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: ZVKSES v praksi, izobraževalni seminar

  ZVKSES_06092022

  Zbornica za poslovanje z nepremičninami - Združenje družb za nepremičninsko posredovanje

  Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana, T: 01 58 98 240, @: zpn@gzs.si, W: www.gzs.si/zpn

  ZVKSES v praksi
  izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

  v torek 06.09.2022, od 10.00 do 12.00 ure
  v živo - GZS Ljubljana, Dimičeva ulica 13, dvorana G in spletno

  Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES) je bil sprejet z namenom, da se zagotovi ustrezna varnost kupcem novogradenj, upoštevaje zlasti dejstvo, da se prodaja novogradenj večinoma vrši še preden je stanovanje ali hiša, ki je predmet prodaje, dokončana, investitorji pa običajno gradnjo financirajo s kreditom, zavarovanim s hipoteko na nepremičnini, ki je predmet prodaje. Zakon je nedvomno zvišal stopnjo pravne varnosti v prometu z nepremičninami, v skoraj 20ih letih veljave pa so se pokazale tudi nekatere njegove pomanjkljivosti.

  V zadnjih letih smo priča povečanju ponudbe novogradenj in vstopu novih investitorjev na trg, ki ob sodelovanju z nepremičninskimi posredniki iščejo kupce za svoje projekte. Tako za investitorje kot za posrednike pa je pomembno, da poznajo pravne okvirje tovrstnih prodaj in da znajo svetovati strankam ter zagotoviti ustrezno pravno varnost sklenjenih poslov.

  Namen seminarja je osvežiti poznavanje določil ZVKSES, predstaviti prakso, ki je je izoblikovala v času njegove veljavnosti, ter opozoriti na nekatera odprta vprašanja in dileme.

  Program izobraževalnega seminarja je pripravljen glede na znanja in postopke, ki jih zakonodaja nalaga nepremičninskim posrednikom in jih od njih pričakujejo uporabniki storitev nepremičninskega posredovanja. 

  Prijava na seminar >>

  Program:

  09.30 - 10.00     Prijava na seminar
  10.00 - 10.10     Uvodni nagovor direktorja ZPN Boštjana Udoviča
  10.10 - 12.00     ZVKSES v praksi
                               mag. Miha Štepec, PRO KOLEKT d.o.o.

  Predavatelj:

  Mag. Miha Štepec je leta 2003 diplomiral na Pravni Fakulteti v Ljubljani, v letu 2005 je opravil pravniški državni izpit in leta 2007 magistriral. Že od začetka poklicne poti se ukvarja z nepremičninskim pravom in je sodeloval pri številnih nepremičninskih transakcijah.

  Kotizacija

  za posameznega udeleženca vključuje udeležbo na seminarju, e-gradivo, potrdilo o udeležbi, 10 dnevni dostop do posnetka seminarja znaša za:

  člane ZPN in ZDNP

  40,00€ + DDV (48,80€ z DDV)

  ostale udeležence

  70,00€ + DDV (85,40€ z DDV)

  DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Prosimo vas, da kotizacijo vplačate najkasneje tri dni pred dogodkom na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054.

   

  Račun vam bomo posredovali po dogodku.

  Prijave:

  Prijavite se s spletno prijavnico

  Glede na to, da bomo izobraževalni seminar izvedli v t.i. hibridni obliki, v živo v prostorih GZS in spletno preko aplikacije MS Teams. V prijavnici označite način udeležbe. V primeru večjega zanimanja ali omejitev zbiranja bomo, za udeležbo v živo, upoštevali vrstni red prijav.

  Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili ponudbo za plačilo kotizacije, ki jo poravnate najkasneje do 2.9.2022 na TRR GZS št.: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054.

   

  Vsem, ki boste pravočasno plačali kotizacijo bomo, dan pred dogodkom, na e-naslov posredovali gradivo. 

  Izobraževalni seminar bomo izvedli le v primeru, da bomo do 31.8.2022 prejeli zadostno število prijav. 

  Odjave:

  Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom seminarja. V primeru nepravočasne odjave, oz. neudeležbe pa že plačanih kotizacije nismo dolžni vrniti

  Informacije:

  Za vsa vprašanja smo vam na voljo na Zbornici za poslovanje z nepremičninami.

  01 58 98 240
  zpn@gzs.si

  Fotogalerija