Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Predstavitev zaključkov 33. posveta Poslovanje z nepremičninami

  PpP Vabilo Poslovanje z nepremičninami

  PortorožpoPortorožu

  Predstavitev zaključkov

  33. posveta Poslovanje z nepremičninami

   

  GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami je skupaj s soorganizatorji (Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za finance, Slovensko nepremičninsko združenje FIABCI, Združenje lastnikov nepremičnin, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije), organizirala največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek pri nas - 33. posvet Poslovanje z nepremičninami. Nekaj več kot 400 udeležencev je v četrtek in petek, 17. in 18. novembra 2022, na posvetu razpravljalo o najpomembnejših in najbolj aktualnih vprašanjih s področja poslovanja z nepremičninami.

  V četrtek smo v okviru plenarnega dela na treh ločenih omizjih razpravljali o stanovanjski politiki in 20.000 najemnih stanovanjih ter izhodiščih za novi stanovanjski program 2025-2035, o energetski oskrbi večstanovanjskih stavb in o davčni politiki na področju nepremičnin. V petek pa so udeleženci na štirih različnih sekcijah (sekciji za promet z nepremičninami, stanovanjski sekciji, sekciji za upravljanje nepremičnin ter sekciji za ocenjevanje in vrednotenje nepremičnin) razpravljali o vsebinsko bolj specifičnih vprašanjih, ki se nanašajo na posamezno panogo.

  Na GZS-ZPN smo kot običajno pripravili Zaključke posveta, v katerih smo povzeli predstavitve in razpravo ter najpomembnejše zaključke udeležencev. Zaključki so urejeni po posameznih tematikah in zajemajo vse predloge, ki so jih podali strokovnjaki na posvetu. Večji del problemov in odprtih vprašanj, ki smo jih na posvetu obravnavali, pa spada v različne vladne resorje, in jih ni mogoče reševati ločeno zgolj na posameznem ministrstvu, zato je potrebno sodelovanje med več resorji. Pričakujemo pa tudi, da bo Kabinet Predsednika Vlade v tem smislu prevzel usklajevalno vlogo med ministrstvi. Le tako bomo lahko v najkrajšem času realizirali podane predloge, ki se v veliki meri prekrivajo tudi z Programom dela, ki ga je sprejela aktualna vladna koalicija. Zato je ključno da se do zaključkov 33. posveta Poslovanje z nepremičninami opredelijo vsi deležniki oz. ministrstva v okviru svojih pristojnosti.

  Glede na to, da stanovanjska politika v omenjenem programu dela oziroma koalicijski pogodbi zaseda izjemno pomembno mesto, so lahko zaključki letošnjega posveta tudi priložnost, da se z ministri in drugimi sogovorniki uskladimo glede nadaljnjih korakov pri uresničevanju zelo optimističnih vladnih načrtov.

  Predstavitev zaključkov bo 

  v sredo, 30.11.2022, ob 11. uri

  v živo v prostorih GZS, dvorana B, v 1. nadstropju in spletno preko zoom povezave in v aplikaciji Whova.

  Po krajšem odmoru za kavo vas v imenu našega generalnega sponzorja družbe IMAGINE d.o.o. vljudno vabimo še na predstavitev novega programskega paket iSklad, ki je namenjen posebej stanovanjskim in nepremičninskim skladom v Sloveniji ter slovenskim občinam.

   

  Ob novem programskem paketu iSklad pa je za slovenske občine, državne službe ter družbe v državni in občinski last pomembnejši paket programov ki zaokrožujejo celotno obvladovanje nepremičninskih portfeljev. Na dogodku Portorož po Portorožu, ki ga pripravlja GZS bomo predstavili osnovo možnosti obvladovanja nepremičnim, pregledov, najemov, vzdrževanja, projektov in dokumentacije, ki je nujno potrebna za prehod v digitalne platforme in nadzor nad največjim premoženjem, ki ga država in občine imajo – nepremičnine.

   

  Družino programov sestavljajo iNep, iFacility, iDesk, iSklad in iCounters, ki se lahko implementirajo posamično ali kot celota ter vsi delujejo na eni platformi, tako da so tako podatki kot dokumenti dostopni iz vsakega dela programa, kjer je to potrebno.

   

  Ob celovitem in podrobnem pregledu vseh nepremičnin v lasti ali upravljanju in najemu v programu iNep je nad njimi tudi popolni finančni pregled stroškov in prihodkov, prav tako pa je omogočen avtomatski zajem količin energije za celovit energetski pregled, ki ga za zahtevnejše uporabnike dopolnjuje iCounters z zajemom podatkov odčitevalnih števcev ter delilniki po uporabnikih. Modul vzdrževanja iFacility omogoča redno ciklično planiranje opravil in servisov, intervencijsko vzdrževanje in zahtevke, pregled osnovnih sredstev po prostorih, … V programu iDesk pa se lahko vodi poljubne projekte in povpraševanja s podporo kalkulacij, časovnih diagramov, mejnikov in opomnikov ter dogodkov. Sestavni del je še kompleksen dokumentni sistem, ki s svojim procesnim obvladovanjem dokumentov nudi možnost prehoda v brezpapirno poslovanje.

  Udeležba je brezplačna. Za udeležbo v živo je število mest omejeno. Prednost imajo udeleženci posveta.

  Zaradi priprave in organizacije dogodka je prijava obvezna.

  PRIJAVA

  Informacije 

  GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
  T: 01/5898-240, @: zpn@gzs.si,  

   

  Sponzorji in oglaševalci 33. posveta Poslovanje z nepremičninami

  Fotogalerija