Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Izobraževanje: Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami

    GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami in Združenje družb za nepremičninsko posredovanje organizirata in vabita na izobraževanje

  KODEKS DOBRIH POSLOVNIH OBIČAJEV

  VZORČNA POGODBA O POSREDOVANJU

  VZORČNI SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

   

  ki bo v ČETRTEK, 24. maja 2012, ob 9:00 uri,

  v Ljubljani, Dimičeva 13, Gospodarska zbornica Slovenije, Dvorana A (1.nad).

  Vabimo vas na izobraževanje kjer boste spoznali nov Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami (2011), Splošne pogoje poslovanja (2012) in Pogodbo o posredovanju (2012).

  Izobraževanje je namenjeno družbam za nepremičninsko posredovanje, nepremičninskim posrednikom in vsem ostalim, ki poslujejo z nepremičninami.

  Okvirni programski termin

  08.30 – 09:00Registracija udeležencev (jutranja kava)

  09:00 – 09:05Pozdravni nagovor Predsednika ZDNP

  09:05 – 09:45 Predstavitev novega Kodeksa (Marko Djinović in Robert Geisler, Pravna služba GZS)

  09:45 – 10:30Splošni pogoji poslovanja (Robert Geisler, Pravna služba GZS)

  10:30 – 11:15Pogodba o posredovanju (Branko Potočnik, Predsednik ZDNP)

  11:15 – 12:00Odprta debata z udeleženci o predstavljenih temah

   

  Udeleženci izobraževanja prejmejo

  -Kodeks

  -Vzorčno Pogodbo o posredovanju

  -Vzorčne Splošne pogoje poslovanja


  Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami

  Sprejet 30. avgusta 2011, velja za vse pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki v skladu z veljavnimi predpisi, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko, opravljajo storitve v prometu z nepremičninami, razen če je v pogodbi z naročiteljem izrecno dogovorjeno, da je uporaba tega Kodeksa izključena in to ni v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralnimi načeli. Ta Kodeks velja tako za nepremičninske družbe kot tudi za nepremičninske posrednike in za druge udeležence v prometu z nepremičninami.

  Kodeks je odlična, strokovno pripravljena podlaga za dvig nivoja storitev nepremičninskega posredovanja, kar se bo odrazilo v povečanju zaupanja javnosti v strokovnost družb za nepremičninsko posredovanje in nepremičninskih posrednikov.

  Avtorji podrobneje obravnavajo izbrane rešitve kodeksa (novosti), ki se nanašajo na posamezna, za prakso pomembna vprašanja:

  -vzpostavitev stika med naročiteljem in tretjo osebo – minimalni standard posredovanja v prometu z nepremičninami;

  -plačilo za posredovanje na podlagi vzpostavljenega stika v luči obvladovanja poslovnih rizikov;

  -primeri dobrih poslovnih običajev pri opravljanju storitev posredovanja;

  -možne rešitve glede povračila dokumentiranih stroškov za opravljanje storitev posredovanja;

  -ustanovitev Komisije za presojo kršitev Kodeksa;

  -mirno reševanje sporov z uporabo alternativnih oblik kot sta zlasti mediacija in arbitraža.

  Vzorčni Splošni pogoji poslovanja in vzorčna Pogodba o posredovanju

  Avtorji bodo prav tako predstavili drug izjemen dosežek strokovne delovne skupine v sodelovanju s Pravno službo GZS pri novih vzorčnih splošnih pogojih poslovanja in pogodbe o posredovanju, ter njuno zaželeno implementacijo, kot obliko mehkega prava, v poslovno prakso, s katero se stremi k dvigu nepremičninskih družb na višjo raven, ter višji standard varnosti in preglednosti poslovanja v skladu z vsemi spremembami predpisov in kompleksnimi zakonskimi obveznostmi nepremičninskih družb ter z visokim nivojem varnosti poslovanja tako za nepremičninske družbe, kakor tudi za naročitelje in tretje osebe kot stranke nepremičninskih družb.

  V zadnjem delu seminarja bodo avtorji skozi praktične primere in razpravo udeležencem posredovali odgovore na aktualna vprašanja pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami v luči novega kodeksa in vzorčnih splošnih pogojev poslovanja ter pogodbe o posredovanju.

  Poleg ZDNP so pri pripravi Kodeksa, SPP in PP sodelovali tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Zveza potrošnikov Slovenije, Urad informacijske pooblaščenke in Pravna služba GZS.

  Dodatne informacije
  GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Andrej Blažina; telefon: 01/5898 240, e-mail: zpn@gzs.si

  Kotizacija

  -Člani: 23,80 EUR + 20% DDV, skupaj za plačilo 28,56 EUR z DDV

  -Ostali: 68,00 EUR + 20% DDV , skupaj za plačilo 81,60 EUR z DDV

  Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.

  Prijave in odjave
  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do 22. maja 2012

  -po pošti GZS – Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, Ljubljana,

  -po faksu: 01/ 23-02-258,

  -po elektronski pošti: zpn@gzs.si ,


  Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili račun, ki ga plačate  pred začetkom seminarja. Potrdilo o plačilu kotizacije prinesite s seboj! Kotizacijo nakažite do srede, 23.5.2012 na TRR GZS 02924-001 784 1495; obvezno navedite sklic 5045.

  Udeleženci, ki se prijavijo zadnji dan izgubijo pravico do odpovedi seminarja. Skrajni rok za morebitno pisno (elektronsko) odpoved je tri dni pred seminarjem. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

  Udeleženci delavnice imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest v 1. garaži oziroma na zunanjem parkirišču GZS.

  pripone/34470/Vabilo Kodeks PP SPP 24_5_2012 v3.pdf


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija