Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Novice ZPN 18.08.2011

  Spoštovani člani GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami

   

  • ZBOR ČLANOV ZDNP

   Zbor članov Združenja družb za nepremičninsko posredovanje bo v torek, 30. avgusta 2011, s pričetkom ob 10. uri, v prostorih GZS, Ljubljana, Dimičeva 13, v dvorani F.

   Na dnevnem redu so volitve članov upravnega odbora ZDNP, sprejem Pravil o organiziranosti in delovanju ZDNP, potrditev poročila za leto 2010 in sprejem programa dela. Osrednja točka je sprejem Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami in Pravilnika o organizaciji in delu Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa.

   Prisotni bodo prejeli Kodeks in lahko bodo podpisali izjavo oz. zavezo o spoštovanju Kodeksa.

   Po seji bo še novinarska konferenca na kateri bomo predstavili nov Kodeks.

   Vabilo in gradiva so dostopni na: http://zdnp.gzs.si/slo/clanki/55206

    

  • Mnenja

   Na naši spletni strani smo objavili mnenje Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z najemanjem kreditov v breme rezervnega sklada.

   Več na: /zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/55230

    

  • Sodelovanje v strateških svetih

   S spremembo Statuta GZS, sprejetega na 2. seji Skupščine GZS z dne 7. julija 2011, so se formalno oblikovali strateški sveti (SS) kot posvetovalno telo organov GSZ za oblikovanje predlogov in stališč do strateških vprašanj razvojnih politik Slovenije.

   V okviru GZS že sedaj deluje več strateških svetov, ki jih je že v preteklem mandatu imenoval upravni odbor GZS kot svoja delovna telesa. Oblikovani so bili za

   1. SS za tehnološko politiko

   2. SS za politiko energije in podnebne spremembe

   3. SS za politiko graditve in urejanje prostora pri GZS

   4. SS za internacionalizacijo

   Glede na področja, ki so ključna za razvoj in strukturne reforme, se bodo oblikovali še:

   5. Strateški svet za podjetništvo

   6. Strateški svet za regionalni razvoj

   7. Strateški svet za politiko varstva okolja (področje odpadkov, varstvo voda, zemlje, .)

   8. Strateški svet za delovno, socialno in zdravstveno politiko

   9. Strateški svet za boljšo zakonodajo in učinkovito upravo

   Strateški sveti bodo delovali v skladu s Pravilnikom o delovanju SS, ki ga bo potrdil UO GZS in ažuriranimi oziroma načrtovanimi programi dela, ki se bodo oblikovali na prvih sejah svetov v novem mandatu.

   Prosimo, da posredujete vaše predloge za člane že delujočih in načrtovanih strateških svetov do 05. septembra 2011 na naslov andreja.abram@gzs.si. Zbrane predloge bomo oblikovali v končen predlog članov SS do 15. 09. 2011., pri čemer bomo zasledovali uravnoteženost kriterijev stroke in panožne in regionalne zastopanosti. Po tem izboru, pred sejo UO GZS, ki bo predvidoma 20.09.2011, na kateri bodo člani SS imenovani, bi prosili tudi za pisno soglasje članov za njihovo aktivno sodelovanje v svetih.

    

  • JAPTI RAZPIS

   JAPTI je objavil javno povabilo za nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov na sejmu EXPO REAL 2011 v Munchnu 4.-6. oktober 2011.

   Prijave sprejemajo po pošti do četrtka, 25. avgusta 2011 do 9. ure.

   Več na: http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=138&l=sl

    

  • 22. posvet Poslovanje z nepremičninami, Portorož 17. in 18. november

   Kotizacija za udeležbo na posvetu je 190€ (228 z DDV) za enodnevne in 320€ (384 z DDV) za dvodnevne udeležence.

   Na podlagi prijave in plačila do vključno 30. septembra 2011 vam bomo priznali dodaten popust in sicer 20 % za člane GZS-ZPN in 10 % za ostale.

   Več na: http://posvetnepremicnine.gzs.si/slo/

    

  • Iz Državnega zbora

   Komisija za nadzor javnih financ, bo v četrtek, 14. 9. 2011, ob 9. uri v DZ RS, med drugim obravnavala revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Evidentiranje nepremičnin v Republiki Sloveniji" - št. 450-02/11-12

   Več si lahko pogledate na:

   http://www.dz-rs.si/index.php?id=290&ct=e&showdoc=1&unid=SDT|26E49170C7F69329C12578CA00439DDB

   

  Fotogalerija